Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt

NAV’s årlig kontroll av leveattester avlyst for 2020. Se lenker (lenkene må kopieres): https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/nyheter/leveattester-2020 https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/life-certificates-2020              Generell informasjon om pensjon, norsk folketrygd og skatt finner du under: