Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Ambassaden og konsulatene

Informasjon om ambassaden i Madrid og de 11 honorære konsulatene i Spania, i tillegg til en oversikt over de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Spania.