Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Ambassaden og konsulatene

Informasjon om ambassaden i Madrid og de 11 honorære konsulatene i Spania, i tillegg til en oversikt over de bilaterale forbindelsene mellom Norge og Spania.