Advokater

Oversikten er utarbeidet for å gjøre det enklere å få en oversikt over enkelte advokater i Spania som behersker norsk og/eller engelsk. Ambassaden bærer intet ansvar for advokatenes kompetanse og redelighet, og heller ikke for eventuelle juridiske konsekvenser av at en av advokatene på listen kontaktes. Det er advokatene selv som har oppgitt kontaktinformasjonen og hva de har spesialisert seg på.