Vigsel

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor begge er norske statsborgere. Vigselen finner sted i ambassadens lokaler i Roma, og er gebyrfri. Norske borgere som ønsker å gifte seg borgerlig i Italia må selv ta kontakt med det italienske rådhus der vigsel skal finne sted for å avtale tid og få informasjon om hvilke dokumenter som må fremlegges.

Foto: Leif Røv

Praktisk informasjon

Vigsler finner sted på torsdager som ikke faller på norske eller italienske helligdager. På grunn av ferieavvikling har vi dessverre ikke mulighet til å vie om sommeren (siste halvdel av juni samt juli og august) eller i jule- og nyttårsukene. Vigslene begynner kl. 14.00 og vi vier fire par annenhver torsdag (prøveordning fram til juni 2024). Ambassaden kan ikke bistå med bestilling av hotell, frisør, blomster, restaurant eller lignende.

Oversikt over ledige timer samt bestilling av vigsel gjøres i vigselskalenderen dere finner lenger ned på siden.

Etter at tidspunkt for vigsel ved ambassaden er bekreftet skriftlig per epost, må paret selv ta kontakt med folkeregisteret i hjemkommunen for å prøve ekteskapsvilkårene. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og sende pr. e-post til emb.rome@mfa.no .

Dersom vigselen må avlyses ber vi om at dere gir beskjed så fort som mulig. Alle bes vennligst om å ta kontakt med ambassaden senest to uker før vigselen for å forsikre seg om at vi har mottatt de riktige papirene.

Møt opp på ambassaden 10 min. før vigselen. Ta med pass eller nasjonalt id-kort utstedt av norsk politi(ikke førerkort). Vigselen finner normalt sted i et av ambassadens møterom og tar omtrent et kvarter for hvert brudepar. Det er plass til inntil 15 personer medregnet brudeparet. Vigselen utføres av administrativ ambassaderåd eller dennes stedfortreder. Vigselen skal bekreftes av to myndige vitner. Ved behov kan ambassaden normalt stille med vitner, så fremt dette er avtalt på forhånd.