Vigsel

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor begge er norske statsborgere og av ulikt kjønn. Vigselen finner sted i ambassadens lokaler i Roma, og er gebyrfri. Norske borgere som ønsker å gifte seg borgerlig i Italia må selv ta kontakt med det italienske rådhus der vigsel skal finne sted for å avtale tid og få informasjon om hvilke dokumenter som må fremlegges.

Foto: Leif Røv

Praktisk informasjon

Vigsler finner sted på torsdager som ikke faller på norske eller italienske helligdager. På grunn av ferieavvikling har vi dessverre ikke mulighet til å vie om sommeren (siste halvdel av juni samt juli og august) eller i jule- og nyttårsukene. Vigslene begynner kl. 14.00 og vi vigsler tre par hver torsdag. Ambassaden kan ikke bistå med bestilling av hotell, frisør, blomster, restaurant eller lignende.

Avtale om vigsel inngås ved å kontakte ambassaden på telefon eller e-post. Oversikt over ledige tidspunkt fremgår av vigselskalenderen.

Etter at tidspunkt for vigsel ved ambassaden er bekreftet skriftlig, må paret selv ta kontakt med folkeregisteret i hjemkommunen for å prøve ekteskapsvilkårene.

Når prøvingen er foretatt, får dere en "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok" fra Folkeregisteret. Dette originaldokumentet må sendes ambassaden i god tid før vigselen. (Attest om prøving av ekteskapsvilkår er gyldig i 4 måneder.)

Dersom vigselen må avlyses ber vi om at dere gir beskjed så fort som mulig. Alle bes vennligst om å ta kontakt med ambassaden senest to uker før vigselen for å forsikre seg om at vi har mottatt de riktige papirene.

Møt opp på ambassaden 10 min. før vigselen. Ta med pass. Vigselen finner normalt sted i et av ambassadens møterom og tar omtrent et kvarter for hvert brudepar. Det er plass til inntil 15 personer medregnet brudeparet. Vigselen utføres av ambassadesekretæren eller dennes stedfortreder. Vigselen skal bekreftes av to myndige vitner. Ved behov kan ambassaden normalt stille med vitner, så fremt dette er avtalt på forhånd.