Naringsliv.jpg

Bistand til norsk næringsliv

Den norske ambassaden i Roma kan tilby samtaler med norske bedrifter som ønsker å etablere seg i Italia, for å informere om politiske og økonomiske forhold i landet. Ved behov og tilgjengelighet kan også ambassadørens residens benyttes til arrangementer i regi av norsk næringsliv.

Innovasjon Norge

Er din bedrift klar for å ta steget inn på det italienske markedet? En vellykket internasjonal satsning er mer enn noen gang avhengig av implementering av en riktig strategi basert på grundig markedskjennskap. Med utgangspunkt i sin unike markedskjennskap og internasjonaliseringskompetanse hjelper Innovasjon Norge norske bedrifter å avdekke nye muligheter, posisjonere seg og etablere seg på nye markeder. Innovasjon Norges tjenester omfatter skreddersydd assistanse innen strategisk rådgivning, markedsanalyser, kobling mot lokale, strategiske partnere, etablering og døråpning mot lokale myndigheter og nettverk.

I Italia er Innovasjon Norge representert med et eget kontor i Milano. Ta kontakt med Innovasjon Norges rådgivere for en uforpliktende prat om mulighetene på det italienske markedet.

Turisme

Innovasjon Norge turistavdelingen tilbyr en rekke markedsmuligheter i Italia, i tett samarbeid med næringen i Norge og Italia. Vi inviterer til strategisk partnerskap med de mest relevante aktørene i den italienske og norske reiselivsbransjen, for utvikling av helhetlige reiselivsprodukter, og økt verdiskapning i norsk reiseliv. 

Gjennom grunnleggende salgs- og profileringsaktiviteter på våre markeder styrker vi Norges posisjon som en attraktiv destinasjon for reiselivsbransjen. Aktivitetene skal skape økt trafikk volum, tilgjengelighet og synlighet av Norge i det italienske markedet. Partnernes reiselivstilbud skal utvikles og forsterkes, og distribusjonskanaler skal få en mer effektiv distribusjon, som gir grunnlag for styrket salg. 

I samarbeid med norske og italienske partnere gjennomfører vi større PR-kampanjer, seminarer, eventer, workshop og fagmesse i de viktigste byene i Italia.

Vi jobber også tett med viktige medier i Italia, for å forsterke og utnytte synergiene rundt markedskampanjer og bransjebearbeidelse. I 2016 var hele 149 journalister/bloggere på reise i Norge i regi av Innovasjon Norge Italia.

Sjømat

Norges sjømatråd jobber med fellesmarkedsføring av norsk sjømat for å øke etterspørselen etter sjømatprodukter fra Norge. Markedsføringen fungerer som en støtte til eksportørenes eget salgsarbeid. Norges sjømatråd er sjømatnæringens sentrale kilde til statistikk og handelsinformasjon om norsk sjømat, og overvåker kontinuerlig utviklingen i markedet. Norges sjømatråd koordinerer også markedskommunikasjon og beredskap på vegne av sjømatnæringen, for å sikre omdømmet til de norske sjømatproduktene. Norges sjømatråd er samlokalisert med Innovasjon Norge i Milano.

Forbrukersider i Italia: http://pescenorvegese.it/ 

Kontakt Trym Eidem Gundersen, fiskeriutsending for Italia og Sentral- og Øst-Europa, eller Maria Kivijärvi Heggen, regional ansvarlig for Sentral- og Øst-Europa.

Norsk-italiensk samhandel

Italia er verdens åttende største økonomi, og anslagsvis verdens tiende største eksportør. Statens pensjonsfond Utland er en stor investor i Italia med aksje- og obligasjonsbeholdninger på 121 milliarder. Italia er fattig på råvarer og energi, og har et næringsliv med hovedvekt på ferdigvareproduksjon for eksport.

I 2015 eksporterte Norge varer for 18,9 milliarder kroner til Italia, mens vi importerte varer for 18,4 milliarder kroner. Dette gjorde Italia til den tiende største kunden av norske varer det året. Norge har hatt et handelsoverskudd med Italia siden 2000, men i de senere årene har Norges handelsoverskudd blitt redusert. Norsk eksport av tjenester til Italia har vokst betydelig de siste årene. Driftsbalansen overfor Italia er likevel negativ på grunn av størrelsen på norsk import av italienske tjenester.

Gass er den klart største norske eksportartikkelen til Italia. I 2015 ble det eksportert norsk gass for 11,5 milliarder kroner til Italia (estimert verdi), hvilket tilsvarer ca. 65 prosent av den totale norske eksporten til Italia. Oljeeksporten har tradisjonelt vært viktig for den norske eksporten, men har blitt redusert betydelig de siste årene, mye på grunn av den lave oljeprisen. Eksporten av norsk sjømat til Italia har jevnet ut oljeprisfallet og følgelig dempet reduksjonen av eksporten. Nå står fisk for 14 prosent av den totale eksporten (2,6 milliarder). De resterende prosentene er forskjellige varegrupper, deriblant metaller, maskiner, papir og gjødsel.

Eksporten av fisk til Italia har opplevd en stor vekst de siste årene. Tidligere har eksporten av laks og torsk vært andelsmessig lik, men i de senere årene har laks blitt stadig viktigere og utgjør nå 80 prosent av den totale sjømateksporten. Dette skyldes både økning i pris og volum. Torsk utgjør nå 15 prosent, mens de resterende fem prosentene fordeles mellom skalldyr, bløtdyr og andre fiskeslag.

De viktigste italienske eksportvarene til Norge er maskiner, mat og drikke, metaller, biler, frukt og grønnsaker, klær, møbler, farmasøytiske varer og kjemiske produkter.