Vigsler2

Vigselskalender 2024

Vi har nå åpnet for bestilling av vigsel ved ambassaden for 2024. Første mulige dato for vigsel er 22. februar.

Følg linken på høyre side for å bestille vigselsavtale.

Vi minner om at for å få bekreftet vigselsavtalen er det nødvendig å sende en mail til gmno@mfa.no. Da vil dere også motta nødvendig informasjon om hvilke dokumenter som trengs for å kunne vie seg på ambassaden. 

Rundt midten av april vil ta en vurdering om vi skal utvide vigselstilbudet også for høsten 2024. Vi vil da legge ut informasjon om dette på hjemmesiden, på facebook og på instagram.