Vigsel hos italienske myndigheter

Kort om fremgangsmåten for å foreta vigsel hos italienske myndigheter.

Borgerlig vigsel etter italienske rett

Norske borgere som ønsker å gifte seg borgerlig i Italia må selv ta kontakt med det italienske rådhus der vigsel skal finne sted for å avtale tid og få informasjon om hvilke dokumenter som må fremlegges.

Vanligvis er det tilstrekkelig å legge frem "Attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett" (Nulla Osta) som utferdiges av Skatteetaten (folkeregisteret) på (tidligere) hjemsted i Norge. Attesten skal kunne utstedes på italiensk. Av Nulla Osta fremkommer vedkommendes fulle navn, statsborgerskap, fødselsdato, bopel, sivilstatus og at intet er til hinder for at vedkommende kan inngå ekteskap i utlandet.

Noen italienske kommuner krever i tillegg fødselsattest hvor også foreldrenes navn er påført. Slik attest utstedes av folkeregisteret.

Skilte kvinner må fremlegge bevilling som viser skilsmissedato. Kvinner må nemlig, ifølge italiensk lov, vente 300 dager etter skilsmisse før de kan inngå nytt ekteskap.

Alle ovennevnte dokumenter og eventuelle andre som italienske myndigheter forlanger, må være utstedt på italiensk eller oversatt av statsautorisert italiensk translatør i Norge. De må dessuten påføres apostille av Fylkesmannen.

Brudefolkene må selv sende eller levere attestene til italienske myndigheter i den kommunen hvor vielsen skal finne sted.

Kirkelig vigsel etter italiensk rett

For kirkelig vigsel må brudefolkene selv kontakte den lokale prest som skal foreta vigselen og bestille tid samt få vite hvilke dokumenter som kreves.

Vanligvis forlanger prestene de samme attester som kommunen, men i tillegg kan det forlanges dåpsattest. Også denne attesten må oversettes til italiensk av statsautorisert translatør i Norge og være påført apostille av Fylkesmannen.

Den norske ambassade i Roma og norske konsulater i Italia kan normalt ikke bistå med å kontakte italienske myndigheter eller oversette, bekrefte og legalisere dokumenter. Det er heller ikke anledning til å hjelpe med bestilling av restaurant, blomster, frisør, fotograf e.l. i forbindelse med vigsel.

Se også Skatteetatens side om ekteskap, Barne- og likestillingsdepartementets rundskriv om ekteskapsloven, samt Utenriksdepartementets side om vigsel i utlandet.