Bistand til nordmenn

Det er en av utenrikstjenestens oppgaver å bistå nordmenn. Ambassaden i Accra kan yte bistand til norske borgere som besøker eller bor i landet. De tjenester et lands myndigheter tilbyr sine borgere i utlandet kalles gjerne konsulære tjenester.

Kontaktinformasjon til ambassaden og konsulater i sideakkrediterte land.