Bistand til nordmenn

Det er en av utenrikstjenestens oppgaver å bistå nordmenn. Ambassaden i Accra kan yte bistand til norske borgere som besøker eller bor i landet. De tjenester et lands myndigheter tilbyr sine borgere i utlandet kalles gjerne konsulære tjenester.

Kontaktinformasjon til ambassaden og konsulater i sideakkrediterte land.

Beredskap/krise

Den norske ambassade i Accra har en beredskapsplan som tar sikte på å bistå norske borgere i Ghana i en eventuell krisesituasjon. Beredskapsplanen oppdateres jevnlig, og sendes ut til alle norske borgere som er registrert på www.reiseregistrering.no.

Ekteskap

Ambassaden i Accra har ikke vigelsesrett.

Gebyr

Ambassaden tar gebyr for enkelte tjenester som utføres for publikum.

Hva stasjonen kan og ikke kan hjelpe deg med.

Ambassaden i Accra kan yte bistand til norske borgere som besøker eller bor i landet. Det er imidlertid ikke alle utfordringer konsulatet og/eller ambassaden har anledning til å bistå med å løse.

Legalisering og apostille

Det må normalt betales gebyr for legalisering hos alle involverte instanser.

Pass

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden i Accra. Vennligst ta kontakt med ambassaden via e-post til emb.accra@mfa.no for å avtale tid.

Personnummer

Norske borgere som er født i utlandet må søke om å få tildelt personnummer før det kan søkes om pass. Man er norsk borger når enten mor eller far er norsk borger, det stilles ikke krav til at foreldrene skal være gift. Søknad fremmes via den norske ambassaden/konsulatet som vil videresende dette til rette myndighet i Norge.

Statsborgerskap

Henvendelser om statsborgerskap rettes til ambassaden i Accra. Ambassaden oppfordrer alle som vurderer å søke annet statsborgerskap for seg selv, eller foreldre som vurderer å søke norsk eller annet statsborgerskap for sine barn, om å sette seg inn i lokal og norsk lovgivning.