Personnummer

Norske borgere som er født i utlandet må søke om å få tildelt personnummer før det kan søkes om pass. Man er norsk borger når enten mor eller far er norsk borger, det stilles ikke krav til at foreldrene skal være gift. Søknad fremmes via den norske ambassaden/konsulatet som vil videresende dette til rette myndighet i Norge.

SØKNAD OM FØRSTEGANGS PASS OG PERSONNUMMER TIL MINDREÅRIGE UNDER 18 ÅR

Alle som skal ha norsk pass må ha norsk personnummer. Dersom vedkommende ikke har norsk personnummer må det søkes om dette først. Dette gjelder alle norske borgere født i utlandet. Se informasjon på Skatteetatens webside Fødselsnummer for å få pass - Skatteetaten. Det er ambassaden som fremmer søknad om personnummer til Folkeregisteret på basis av søknad om pass. Det kan innleveres søknad om pass ved ambassaden i Accra samt ved de honorære konsulatene i Dakar, Banjul, Conakry og Monrovia.

Vedlagt søknaden skal det følge:

  • 2 passbilder med hvit bakgrunn
  • Original fødselsattest som viser begge foreldrenes navn og som må være på eller oversatt til engelsk og legalisert av Utenriksdepartementet i landet den er utstedt.
  • Dersom foreldrene ikke er registrert gift i Norge, må det utferdiges en farskapserklæring. Før denne kan signeres skal det foreligge en positiv DNA-analyse av barn og far før farskapet kan erklæres. DNA-prøve av barn og far kan tas ved første oppmøte. Dersom far er i Norge vil det bli arrangert at DNA-prøve tas hos fastlege i Norge eller en annen norsk ambassade. Det betales ikke for denne DNA-analysen. Dersom farskapserklæring undertegnes hos NAV eller Folkeregisteret før positiv DNA-analyse foreligger vil det måtte betales for DNA-analysen, som da må initieres på basis av etablering av identitet i henhold til passbestemmelser fra Politidirektoratet.
    • Legalisert vigselsattest dersom foreldrene er gift lokalt.
    • Dersom foreldrene heller ikke er gift lokalt skal det følge dokumentasjon om sivilstatus for mor. Denne må være på eller oversatt til engelsk og legalisert av Utenriksdepartementet i det land den er utstedt.
  • Gyldig pass/ID for begge foreldre.
  • Dersom barnet også er borger av et annet land, bes det om at det vedlegges dokumentasjon for dette statsborgerskapet, evt. i form av kopi av pass og/eller statsborgerbrev og om mulig en beskrivelse av hvordan og når dette statsborgerskapet ble innvilget.
  • Begge foreldrene må undertegne søknadsskjemaet, eller det skal foreligge skriftlig fullmakt fra den av foreldrene som ikke møter.

For mindreårige født før 1. september 2006 og som enda ikke har fått norsk personnummer gjelder særlige regler. Personer som har fylt 18 år og som ikke har hatt norsk personnummer før har mest sannsynlig tapt sitt norske statsborgerskap, selv om en av foreldrene er norsk.