Hva stasjonen kan og ikke kan hjelpe deg med.

Ambassaden i Accra kan yte bistand til norske borgere som besøker eller bor i landet. Det er imidlertid ikke alle utfordringer konsulatet og/eller ambassaden har anledning til å bistå med å løse.

Ambassaden kan bistå med

 • utstede nødpass eller annet reisedokument for hjemreise
 • opprette kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter
 • gi råd om overføring av penger fra Norge
 • gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus o.l.
 • bistå med å skaffe juridisk bistand
 • i særlige tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise
 • bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
 • besøke arresterte eller fengslede
 • i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker

Ambassaden kan ikke bistå med

 • innblanding i rettergang
 • betale privat engasjert forsvarer
 • skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
 • betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
 • pengeoverføring/utbetaling, herunder sosial stønad
 • oversette attester o.l.
 • assistere i sivile saker
 • overta omsorg for barn
 • følge syke, barn eller andre tilbake til Norge
 • undersøke mulige svindelsaker