Legalisering og apostille

Det må normalt betales gebyr for legalisering hos alle involverte instanser.

Av de land som hører inn under ambassaden i Accra er det kun Liberia som har tiltrådt den såkalte Apostillekonvensjonen. Se denne siden for å se hvilke myndigheter i Liberia som utsteder apostille HCCH | Authority.

I alle de øvrige land i embetsdistriktet Ghana, Elfenbenskysten, Sierra Leone, Guinea, Senegal og Gambia må all dokumentasjon gjennom en legaliseringsprosedyre.

For alle offentlige dokumenter som skal brukes i Norge, må dokumentene fra disse landene først legaliseres av vedkommende lands Utenriksdepartement og deretter av den norsk ambassaden i Accra eller konsulatene i Dakar, Banjul, Conakry eller Monrovia. Legalisering av dokumenter fra Sierra Leone og Elfenbenskysten kan utføres av ambassaden i Accra.

Det skal bemerkes at alle land i ambassadens embetsdistrikt Ghana, Elfenbenskysten, Liberia, Sierra Leone, Guinea og Gambia (ikke Senegal), er listet som såkalte gruppe 2-stater i Folkeregisterforskriftens kapittel 8 Forskrift til folkeregisterloven (folkeregisterforskriften) - Kapittel 8. Registrering av opplysninger - Lovdata. Dette tilsier at all dokumentasjon fra disse landene har lav notoritet. Ifølge forskriften er Senegal definert som en såkalt gruppe 4-stat. Ut fra den rådende dokumentsituasjonen i Senegal behandles all dokumentasjon fra landet på samme måte som for andre gruppe 2-stater.

For alle norske dokumenter som skal brukes i utlandet skal dokumentene legaliseres av Utenriksdepartementet i Oslo og deretter av vedkommende lands ambassade akkreditert til Norge. For de land som hører inn under ambassaden i Accra, vil det kun være dokumenter til bruk i Liberia som kan påføres postille i Norge. I Norge utferdiges apostille av Statsforvalter (Fylkesmann) og Utenriksdepartementet.