Ekteskap

Ambassaden i Accra har ikke vigelsesrett.

Når man har inngått ekteskap, må vigselattester fra Ghana være oversatt og legalisert av et notarius publikus kontor i samme by som der ekteskapet ble inngått. Vigselsattesten må så bekreftes av ghanesisk utenriksdepartement (konsulatseksjonen) samt den norske ambassaden i Accra.

NB. De som gifter seg i Ghana, må selv melde fra til folkeregisteret (skattekontoret). Dersom folkeregisteret finner at ekteskapet er gyldig etter norsk lov, blir ekteskapet registrert. Finner derimot folkeregisteret at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk lov, vil ekteskapet ikke bli registrert i folkeregisteret.