Ekteskap

Ambassaden i Accra har ikke vigelsesrett.

Ekteskap inngått i Ghana anerkjennes ikke av Folkeregisteret med mindre det søkes om familiegjenforening jfr. Folkeregisterforskriftens § 8-4-11 Forskrift til folkeregisterloven (folkeregisterforskriften) - B. Registrering av vigsel inngått etter utenlandsk rett - Lovdata. Ambassaden verifiserer ikke ekteskap da det ikke finnes pålitelige registre å verifisere mot.