Fødselsnummer

Fremgangsmåte for søknad om fødselsnummer.

Tildeling av fødselsnummer for norske statsborgere i utlandet

Barn med norsk mor eller far blir automatisk norsk statsborger ved fødsel. Barnets far regnes for å være person som mor er gift med når barnet blir født. Dette må være registrert i Norge. Om barnet var født før 2006 gjelder det andre regler for statsborgerskap.

Fødselsnummer tildeles norske statsborgere i utlandet dersom de trenger dette, for eksempel til søknad om pass. Det er ikke krav om ha fødselsnummer for være norsk statsborger, og dersom det ikke er behov for pass kan fødsel registreres uten at fødselsnummer utstedes.

Det er krav om oppmøte for søker og foreldrene dersom søker ikke er myndig. Dersom en av foreldrene oppholder seg i et annet land, må samtykke for passutstedelse signeres ved ambassade i det landet eller politiet i Norge. Dokumentene kan leveres til ambassaden, men det er Skatteetaten som er ansvarlig instans og som vil behandle anmodningen. 

Se Skatteetatens veileder for nødvendig dokumentasjon.  

Alle japanske dokumenter må ha apostille og være oversatt. Oversettelsen må notariseres, og notariseringen trenger også egen apostille. Se mer detaljer om oversettelse.

Fødselsattest på japansk heter shussei todoke jurishomeisho og kan fås utstedt på lokalt by-/bydelskontor, yakusho. Vær oppmerksom på at japanske yakusho til tider utsteder shussei todoke som er et håndskrevet dokument som ikke vil godtas av norske myndigheter. Det er derfor meget viktig at det bes spesifikt om det standardiserte shussei todoke jurishomeisho.

Det er kun originale pass som godtas som foreldres ID-dokumenter. Annen type ID vil ikke bli godtatt. 

Dersom barnets far er norsk, men ikke var gift med moren da barnet ble født, må farskap fastsettes i bostedslandet.

Tilsagn om fødselsnummer blir sendt ambassaden fra Skatt nord - Folkeregisteret i Norge, og saksbehandlingstiden er ca. 3 måneder (dette kan variere avhengig av pågang). Det må leveres søknad om pass samtidig som det søkes om personnummer, men passøknaden kan ikke realitetsbehandles før personnummer er utstedt.

Dobbelt statsborgerskap

Fra 1. januar, 2020 er dobbelt statsborgerskap tillat etter norsk lov. Japan tillater imidlertid ikke dobbelt statsborgerskap for personer som har fylt 22 år, og du må da potensielt velge ett statsborgerskap. Dette er i henhold til japansk lovverk, og detaljer rundt dette må avklares med japanske myndigheter. 

Du kan fortsatt miste norsk statsborgerskap når du fyller 22 år om du ikke har bodd lenge nok i Norge. Se informasjon fra UDI.