Apostille

Apostille er et stempel som påføres et dokument utstedt av en offentlig institusjon, der et lands myndigheter bekrefter overfor et annet lands myndigheter at dokumentet er utstedet av korrekt myndighet. Apostille bekrefter ikke selve innholdet i dokumentet.

Apostille skal i utgangspunktet påføres alle offentlig ustedte dokumenter som skal tas i bruk i utlandet. Dette gjelder både norske dokumenter som skal brukes i Japan, og japanske dokumenter som skal brukes i Norge. Spesielt viktig er det med apostille i saker der dokumentet skal fremlegges offentlige myndigheter fra andre land. I saker der dokumentet skal fremlegges private aktører er det i stor grad opp til aktøren selv hva som kreves.

Norske dokumenter som skal brukes i Japan

Hvis man er folkeregistrert i Norge, henvender man seg til fylkesmannen i fylket man sogner til. Er man ikke folkeregistrert i Norge, henvender man seg til Utenriksdepartementet, ved seksjon for konsulære saker og utlendingsfeltet.

Japanske dokumenter som skal brukes i Norge

Apostille kalles aposutiiyu (アポスティーユ) i Japan og utstedes av det japanske utenriksdepartementet. Dette er kostnadsfritt, og kan gjøres enten via post eller ved oppmøte ved Consular Service Division i Tokyo eller Osaka Liaison Office i Osaka.

Ved oppmøte må originalt dokument medbringes, og leveres inn sammen med søknadsskjema som kan fylles ut på stedet. Dokumentet med apostille kan deretter normalt hentes neste virkedag.

Mer spesifikk informasjon om utstedelse av apostille kan du lese på utenriksdepartementets hjemmesider.
Certification | Ministry of Foreign Affairs of Japan (mofa.go.jp)

Alternativt kan du ta direkte kontakt på telefon.
Tokyo: 03-3580-3311 (extension 2308 eller 2855)
Osaka: 06-6941-4700