Tjenester til nordmenn

Ambassaden kan bidra med en rekke konsulære tjenester til nordmenn i Japan.