Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Tjenester til nordmenn

Ambassaden kan bidra med en rekke konsulære tjenester til nordmenn i Japan.