Oversettelser

Ambassaden kan ikke bistå med oversettelser.

Ambassaden bistår ikke med oversettelser. Ambassaden kan heller ikke anbefale oversettelsesbyrå, men hendviser til liste fra Japan Association of Translators | Japan Association of Translators (jat.org).

Norske dokumenter som skal brukes i utlandet

Norske dokumenter til bruk i utlandet, for eksempel prøvingsattest for å inngå ekteskap i Japan, utstedes som oftest på engelsk. I slike tilfeller må den mottakende institusjonen ta stilling til hva slags oversettelser som vil godtas. I noen tilfeller godtas den engelske teksten som den er, og andre ganger kan du gjøre oversettelsen selv. Om det kreves at oversettelse gjøres av en tredjepart, må du forhøre deg med den mottakende parten om hva slags oversettelser som vil godtas.

For oversettelse av norsk førerkort i forbindelse med søknad om japansk førerkort, anbefaler vi å ta kontakt med JAF.
http://www.jaf.or.jp/e/switch.htm

Japanske dokumenter som skal brukes i Norge

Norske myndigheter krever på generelt grunnlag at oversettelser er gjort av statsautorisert oversetter. Det finnes imidlertid ingen statsauroriserte oversettere fra japansk til norsk/engelsk i Norge, og Japan har ingen lignende autorisasjonsordning. Forskjellige etater i Norge kan derfor stille forskjellige krav til hva slags oversettelser som vil godtas. 

Dokumenter til bruk ved søknad om visum eller oppholdstillatelse leveres via søknadsenteret i Tokyo. VFS Application Center vil kunne gi veiledning i hva slags oversettelser som godtas.

Dersom du skal registrere eller endre personopplysninger i Folkeregisteret (herunder ekteskap, skilsmisse, fødsel, osv) må dokumentasjon leveres til Skatteetaten. For slike saker godtas oversettelser fra japanske komersielle oversettere med notarisering og apostille. Du kan ikke gjøre oversettelsen selv, da det må gjøres av en nøytral tredjepart.

Normal fremgangsmåte kan for eksempel være som følger:

  1. Lever det originale japanske dokumentet til japansk UD for å få apostille
  2. Lever dokumentet til et oversettelsebyrå for oversettelse.
  3. Oversettelsesbyrået tar med oversettelsen til japansk Notarius Publicus (koshonin) for notarisering. 
  4. Notarisert oversettelse leveres til japansk UD for å få apostille på notariseringen.

Merk at notarisert oversettelse og den originale japanske attesten bør behandles som to forskjellige dokumenter, der begge trenger hver sin apostille.

Japanske oversettelsbyråer vil kunne bistå i prosessen med notarisering, og det anbefales å rådføre seg med oversettelsesbyrået for paktisk fremgangsmåte. Det er oversetteren selv som vil måtte gjøre notariseringen. 

Dokumenter som skal brukes opp mot andre offentlige etater eller private aktører kan ha andre krav, og hva slags oversettelser som godtas må avklares med mottakeren i Norge. 

Kontakt etaten som skal motta dokumentet for mer spesifike spørsmål, eller ambassaden på consular.tokyo@mfa.no.