Dødsfall

Registrering av dødsfall i Norge og hjemsendig av kiste/urne

Registrering av dødsfall i utlandet

For å registrere dødsfall av norsk statsborger som avgår med døden i Japan må ambassaden få tilsendt en offisiell dødsattest utstedt av japanske myndigheter. Attesten heter shibou todoke juri shoumeisho på japansk, og kan skaffes ved japanske bykontor (yakusho). Det bes om at original dødsattest sendes ambassaden med post, eller at den leveres inn ved personlig oppmøte.

Den samme prosedyren gjelder for borgere fra andre land som er registrert i Folkeregisteret. For eksempel ektefeller eller andre familiemedlemmer av norske borgere.

Hjemsending av kiste eller urne

Dersom en norsk borger skal bisettes i Norge må det organiseres hjemtransport av kiste eller urne. Dette kan bli en kostbar affære, og det anbefales på det sterkeste å ha en god reiseforsikring som dekker dette. Forsikringsselskapet vil også i stor grad kunne bidra med det praktiske rundt en slik hjemsending.

Ved behov vil også ambassaden kunne bistå i deler av prosessen med hjemsending, men norske myndigheter dekker ingen utgifter relatert til dette.