Vigsler2

Vigselskalender 2024

Vi har nå åpnet for bestilling av vigsel ved ambassaden for 2024. Første mulige dato for vigsel er 22. februar.

Følg linken på høyre side for å bestille vigselsavtale.

Vi minner om at for å få bekreftet vigselsavtalen er det nødvendig å sende en mail til gmno@mfa.no. Da vil dere også motta nødvendig informasjon om hvilke dokumenter som trengs for å kunne vie seg på ambassaden.