nye nødpass

Retningslinjer for nødpass – tilbake til «normalen» 01.01.2023

Vi minner om at de midlertidige retningslinjene for nødpass som ble innført ifbm. passkrisen tidligere i år, kun er i kraft frem til 31.12.2022. Første januar 2023 blir retningslinjene som tidligere.