Begrensninger i norsk passproduksjon

Har du planer om å søke nytt pass? Det kan bli lang leveringstid.

Thales, leverandøren av norske pass, melder om at de i noen måneder fremover ikke vil klare å levere pass som forventet til nordmenn og borgere av andre europeiske land. Situasjonen skyldes global råvaremangel, som følge av pandemien og krigen i Europa.

Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.

passtiltak-budskap-og-qa_for-utenrikstjenesten1.docx

Les mer om dette på regjeringen.no Hasteinnkaller produsenten av norske pass - regjeringen.no