Bistand til Nordmenn

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å gi nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig.

Les mer her om hva utenriksstasjonene kan bistå med og hva de ikke kan bistå med.

Frankrike - Reisevettregler

Krisetelefon for nordmenn i utlandet

Kirkens SOS, Norges største krisetelefon, er også et tilbud til nordmenn i utlandet. Den er åpen for alle. Ved å ringe + 47 815 33 300, får du noen å snakke med.

Viktige telefonnummer i nødstilfeller

Publikum i Frankrike som ringer ambassaden utenom åpningstid vil automatisk bli overført til UDs operative senter.

Bistand til Nordmenn ved reiser i utlandet

Råd angående forholdsregler ved reise i utlandet, og bistand du kan forvente å få fra utenriksstasjonene.

Reiseforsikring. Behandlingsreiser, sykdom, ulykker og dødsfall i utlandet

Å reise til utlandet uten reiseforsikring kan få store konsekvenser for deg eller din familie. Skulle du trenge sykehusbehandling og hjemtransport med ambulansefly fra utlandet, kan utgiftene bli svært høye.

For tilreisende til Ile de la Réunion

Oppdatert dato: 06.12.2018: Det har vært i det siste demonstrasjoner og uroligheter på Ile de la Réunion. Det kan forventes at disse vil kunne vedvare en stund til. Ved opphold på øya anbefales det å lytte til råd fra lokale myndigheter og å følge med på lokale nyheter. Norske reisende til Ile de la Réunion anbefales å registrere seg på www.reiseregistrering.no

Varslede demonstrasjoner i Paris

Oppdatert 06.12.2018: I forbindelse med varslede demonstrasjoner i Frankrike og spesielt Paris i helgen anbefales norske borgere i Paris følge med på lokale nyheter, hjemmesiden https://www.paris.fr/manifestations8decembre og ved behov rette seg etter lokale myndigheters anvisninger. Ved reiser og opphold i utlandet anbefales på generelt grunnlag registrering via www.reiseregistrering.no