Bistand til Nordmenn ved reiser i utlandet

Råd angående forholdsregler ved reise i utlandet, og bistand du kan forvente å få fra utenriksstasjonene.

Råd til norske turister i Frankrike. Dersom du har blitt utsatt for en ulykke, tyveri eller sykdom kan du kontakte ambassaden eller nærmeste konsulat for bistand. Før ambassaden kontaktes (se nedenfor), bør du imidlertid først ha søkt bistand hos forsikringsselskap eller turoperatør. Det anbefales alle reisende til utlandet å tegne egen reise- og sykeforsikring før utreise. Dette gjelder også reiser til EØS-land, bl.a. fordi slik forsikring også dekker syketransport hjem.

Helsetrygdkort Ett nytt helsetrygdkort ble introdusert i 2004 og erstatter skjemaet E 111. Helsetrygdkortet skal sikre den reisende den behandlingen som ansees nødvendig ved skade eller kronisk sykdom på offentlige sykehus. Mere informasjon finnes på NAVs hjemmesider.

Kontakt med forsikringsselskaper : For Gjensidige og andre forsikringsselskaper : SOS-internasjonal A/S 74, Vesterbrogade DK-1620 København V Tel : 0045 70 10 50 50 Fax : 0045 70 10 50 56

For Europeiske Reiseforsikring : Euro-alarm A/S 84, Vesterbrogade DK-1790 København V Tel : 0045 33 25 25 33 Fax : 0045 31 31 12 32   Pengeoverføring Foruten overføring via banker, som kan være tidkrevende og komplisert, finnes det følgende muligheter i Norge for direkte overføring fra land til land:

FOREX Banks Western Unions kontor finnes i dag i en rekke byer, se lenke http://www.forex.no/Om-FOREX/Bankbutikker/

MoneyGram – Forex er agent i Norge. Kontor i Oslo Sentralstasjon, tlf. 22 17 60 80. Moneygrams agenter i Frankrike er Travelexkontorer samt enkelte banker.

Med enkelte kredittkort, f. eks. Visa, kan det følge med reiseforsikring. Sjekk med kortutsteder.

Pass Husk at for nordmenn er passet det eneste internasjonalt godkjente identifikasjonspapir. Etter Norges inntreden i Schengen er det ikke passkontroll for å reise innen Schengen-området. Personer som reiser skal likevel kunne legitimere seg ved kontroll.

Hvis passet ditt er blitt stjålet/mistet, må du melde fra til politiet. Ta kontakt med nærmeste politi og få utskrevet en tapsmelding. Ved anmeldelse kreves passnummer, utstedelsesdato -og sted, så det er lurt å ha med seg en kopi av passet.

Tap av billetter Ved tap av billetter og reisedokumenter bør du i første omgang ta saken opp med berørte reisebyråer, flyselskap osv.

Dersom du skulle være i en nødsituasjon utenom ambassadens kontortid kan du ringe tel. 01 53 67 04 00 (+33 1 53 67 04 00 fra utlandet).  Hold linjen og du vil bli satt over til Utenriksdepartementets Operative senter i Oslo.