Krisetelefon for nordmenn i utlandet

Kirkens SOS, Norges største krisetelefon, er også et tilbud til nordmenn i utlandet. Den er åpen for alle. Ved å ringe + 47 22 40 00 40, får du noen å snakke med.

Kirkes SOS er ikke problemløsere, men skal først og fremst lytte. Innringer setter selv dagsorden for samtalen og ingen blir spurt om livssyn. De norske miljøene i utlandet er ofte små, og når livet er vanskelig kan det være behov for å snakke med noen utenfor dette miljøet - anonymt.

I 2005 besvarte krisetelefonen 178 000 henvendelser pr. telefon og 5 300 skriftlige SOS-meldinger.

Telefonnummeret er : + 47 815 33 300, epost: bjorgvin@kirkens-sos.no

https://www.kirkens-sos.no/