Personnummer

For å få norsk pass må man ha personnummer. Personnummeret tildeles av Personregisteret i Skattetaten, og saksbehandlingstiden blir oppgitt til normalt ca. 10 uker. I perioder kan saksbehandlingen ta noe lengre tid.

Det er ikke mulig å søke om personnummer og pass samtidig. Dette fordi alle norske borgere må ha registrert personnummer i Folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen.

Søknad om personnummer fremmes ved utenriksstasjonen og gis normalt kun dersom man skal søke om pass.

Ektefolkene skal selv registrere ekteskapet i Folkeregisteret før de møter opp på ambassaden og anmoder om fødselsnummer for barnet det gjelder. Mer informasjon om hvordan dette gjøres finnes på Skatteetatens hjemmesider.

Følgende må fremlegges for stasjonen:

  • Søknad, der begrunnelse for ønske om personnummer fremkommer.
  • Original fødselsattest der foreldres identitet tydelig fremkommer. Papirene må være notarbekreftet og legalisert av algeriske myndigheter
  • Foreldres pass eller andre identitetsbevis, som stasjonen tar bekreftet kopi av.
  • Far må også søke om annerkjennelse av farskap. Mer informasjon om dette finnes på NAVs hjemmesider.

Ambassaden sender søknaden til Personregisteret i Skattetaten på vegne av søker og tar kontakt med søker straks vedtak om personnummer er mottatt.

Det kreves personlig oppmøte ved søknad om personnummer for barn. Om dette ikke er mulig må det fremlegges tilstrekkelig bekreftet bevis på at begge foreldre samtykker til å søke om personnummer og pass for barnet og det må fremlegges pass eller identitetsbevis fra begge foreldre. Dersom ikke begge foreldre har foreldreansvar må det fremlegges dokumentasjon på hvem som har foreldreansvaret.

Skatteetaten har også laget en veiviser for brukerne ved å legge inn inn informasjon om seg selv og barnet får tilpasset informasjon om hvilken dokumenter som må fremlegges ifm. anmodning om fødselsnummer: Norwegian national identity number to get a passport - The Norwegian Tax Administration (skatteetaten.no)

For mer opplysninger kan personregisteret også kontaktes direkte. Kontaktopplysninger for Personregisteret finnes på deres nettsider.