Pass

Informasjon om søknadsprosess og betingelser for utstedelse av nytt pass, erstatningspass eller nødpass.

Fra 19. oktober 2021 gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser fra og med 19. oktober:

  1. Ordinært pass til søkere over 16 år 1 290 kroner.
  2. Ordinært pass til søkere under 16 år 770 kroner.
  3. Midlertidig pass (nødpass) 1 690 kroner.

Merk at kostnaden knyttes til søknadsbehandlingen og ikke til utstedelsen av selve dokumentet. Det betyr at gebyret ikke refunderes dersom søknaden må avslås. Det er også innført et eget gebyr for søknad om midlertidig pass (nødpass), som er det samme for voksne og barn.

Årsaken til endringen er at det er betydelig dyrere å utstede pass ved utenriksstasjonene enn i Norge. De nye satsene dekker kostnadene ved å utstede og produsere passene, og er beregnet på grunnlag av gjennomsnittskostnaden per pass ved utenriksstasjonene.

Nærmere regler om passgebyret finnes i pass- og ID-kortforskriften § 7-1. Her finner du også informasjon om gebyrsatsene dersom du velger å søke om pass mens du oppholder deg i Norge.

For norske statsborgere over 18 år:
Søker må personlig møte opp ved ambassaden til forhåndsreservert tid. Søker må ha med det gamle passet, eller eventuelt politianmeldelsen om at det gamle passet er stjålet eller mistet. Søker må avgi biometri i form av foto, fingeravtrykk og signatur. Ambassaden har eget utstyr for dette.
Søknadsavgiften må betales kontant.

For norske statsborgere under 18 år:
Søker må personlig møte opp ved ambassaden til forhåndsreservert tid. Begge foreldrene må følge barnet, om en av foreldrene ikke har anledning kan vedkommende skrive en fullmakt.
Begge foreldrenes pass må medbringes. 
Søker må ha med gammelt pass. Om passet er stjålet eller mistet politianmeldelse medbringes. Om barnet søker sitt første norske pass original fødselsattest (attestert av algerisk utenriksdepartement) tas med. Tidligere pass skal medbringes for makulering når nytt pass foreligger

Søknadsavgiften på 16 500 DZD (over 16 år) og 9 500 DZD (under 16 år) må betales kontant. 

Alle norske borgere må ha registrert personnummer i folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen.

Nødpass - Tap av pass: 
Tap eller tyveri av pass skal uten unødig opphold meldes til lokalt politi på stedet. Med politirapporten og 2 passbilder kan man deretter søke ambassaden om nytt pass. Vedkommende må kunne identifisere seg ved hjelp av et ID-kort/bankkort/førerkort/e.l. med fotografi og underskrift.

Har man ikke tid til å vente til nytt pass ankommer (produksjonstid/forsendelsestid er 2-3 uker), kan man få utstedt et nødpass med gyldighetstid til ankomst i Norge. Kan man dokumentere at man skal reise til tredjeland før ankomst til Norge, kan det utstedes et nødpass med gyldighet for den aktuelle reisetiden. Prisen for nødpass er 20 000 DZD og må betales kontant. 

Prisene ambassaden opererer med er beregnet etter Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner § 6


For å avtale tid skriv til emb.alger@mfa.no eller ring ambassaden på telefon +47 23955500. Ambassadens kontortider er søndag til torsdag fra 08:30 til 16:00.