Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Pass

Informasjon om søknadsprosess og betingelser for utstedelse av nytt pass,erstatningspass eller nødpass.

For norske statsborgere over 18 år:
Søker må personlig møte opp ved ambassaden til forhåndsreservert tid. Søker må ha med det gamle passet, eller eventuelt politianmeldelsen om at det gamle passet er stjålet eller mistet. Søker må avgi biometri i form av foto, fingeravtrykk og signatur. Ambassaden har eget utstyr for dette.
Søknadsavgiften må betales kontant.

For norske statsborgere under 18 år:
Søker må personlig møte opp ved ambassaden til forhåndsreservert tid. Begge foreldrene må følge barnet, om en av foreldrene ikke har anledning kan vedkommende skrive en fullmakt.
Begge foreldrenes pass må medbringes. 
Søker må ha med gammelt pass. Om passet er stjålet eller mistet politianmeldelse medbringes. Om barnet søker sitt første norske pass original fødselsattest (attestert av utenriksdepartementet) tas med. For barn under 3 år skal det tas med eget passbildet. Kvalitetskravene til passbildet finner du her.
Søknadsavgiften på 7500 DZD (over 16 år) og 4500 DZD (under 16 år) må betales kontant.

Alle norske borgere må ha registrert personnummer i folkeregisteret før søknad om pass kan innleveres ved utenriksstasjonen.

Nødpass - Tap av pass: 
Tap eller tyveri av pass skal uten unødig opphold meldes til lokalt politi på stedet. Med politirapporten og 2 passbilder kan man deretter søke ambassaden om nytt pass. Vedkommende må kunne identifisere seg ved hjelp av et ID-kort/bankkort/førerkort/e.l. med fotografi og underskrift.

Har man ikke tid til å vente til nytt pass ankommer (produksjonstid/forsendelsestid er 2-3 uker), kan man få utstedt et nødpass med gyldighetstid til ankomst i Norge. Kan man dokumentere at man skal reise til tredjeland før ankomst til Norge, kan det utstedes et nødpass med gyldighet for den aktuelle reisetiden. Prisen er den samme som for ordinært pass.
For å avtale tid skriv til [email protected] eller ring ambassaden på telefon +47 23955500. Ambassadens kontortider er søndag til torsdag fra 08:30 til 16:00.