Legalisering

Ambassaden kan utføre enhver forretning som notarius publicus i Norge kan utføre.

Dette omfatter blant annet følgende handlinger:

  • Bekrefte underskrift
  • Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person
  • Bekrefte legitimerte opplysninger
  • Nedtegne erklæringer eller forklaringer
  • Bekrefte at en myndighet eller person er berettiget til å kunne foreta bestemte tjenestehandlinger

Utenrikslovens § 20 gjør imidlertid den begrensning at ambassaden bare kan opptre som notarius publicus når dette skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge eller norske interesser.

Ordinær legaliseringsprosess for utenlandske dokumenter som skal brukes i Norge er :

  • Dokumentet bekreftes av Notarius Publicus i det landet dokumenter er utstedt (Algerie)
  • Dokumentet legaliseres av Utenriksdepartementet i det landet dokumentet er utstedt (Mae Algerie)
  • Dokumentet verifiseres av Norges ambassaden i det landet dokumentet er utstedt (Norges ambassade i Alger)

Dokumentet er deretter ferdig til bruk i Norge. Det påløper gebyr for legaliseringer og bekreftelser.