Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Konsulær informasjon

Betaling av gebyrer på ambassaden

Alle gebyrer til ambassaden må betales gjennom banken.

Ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Fra 19. oktober gjelder en ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Fra denne datoen ble det dyrere å søke om pass i utlandet enn i Norge.

Reiseregistrering

Det oppfordres herved at alle nordmenn som oppholder seg i Chile eller Peru registrerer seg på www.reiseregistrering.no

Leveattestkontroll 2020

NAV har besluttet at det ikke vil gjennomføres årlig leveattestkontroll av pensjonister og uføretrygdede bosatt i utlandet i 2020.

Norge tillater dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Norske konsulater i Chile

Her finner du en liste over norske honorære konsulater i Chile.

Omregistrering av norske statsborgerskap i det sentrale folkeregister

Skattedirektoratet har besluttet at samtlige personer utflyttet fra Norge på 1960-tallet og første halvdel av 1970-tallet og som senere ikke har vært bostedsregistrert i Norge får omregistrert statsborgerskapet fra «norsk» til «ukjent» i folkeregisteret.

Søke om personnummer

Det gjøres oppmerksom på at det er et krav at ellevesifret fødselsnummer innføres i alle norske pass som utstedes. Passøkere ved norsk utenriksstasjon som ikke tidligere har fått tildelt fødselsnummer, må søke om tildeling av personnummer via den norske ambassaden som sender søknaden til Personregisteret.

Apostille i Chile

Fra og med 30. august må alle norske dokumenter som skal ha gyldighet i Chile være påført Apostille-stempel (forenkelt legalisering). Dette gjøres av fylkesmannen i Norge. For mer informasjon henvises til fylkesmannens nettsider.

Statsborgerskap

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år, dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap.

Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Pass

Søknad om pass må leveres personlig ved ambassaden i Santiago. Ved ambassaden mottas pass-søknader av praktiske årsaker kun tirsdag og torsdag fra klokken 10.00 - 11.30.