Konsulær informasjon

Refusjon av helseutgifter for frivillige medlemmer i folketrygden

Norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, må selv søke Helfo om refusjon for helseutgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter.

Betaling av gebyrer på ambassaden

Alle gebyrer til ambassaden skal betales på forhånd til norsk eller lokal bank, det er ikke mulig å betale med kontanter på ambassaden.

Reiseregistrering

Det oppfordres herved at alle nordmenn som oppholder seg i Chile eller Peru registrerer seg på www.reiseregistrering.no

Statsborgerskap

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år, dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap. Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Norske konsulater i Chile

Her finner du en liste over norske honorære konsulater i Chile.

Søke om personnummer

Det gjøres oppmerksom på at det er et krav at ellevesifret fødselsnummer innføres i alle norske pass som utstedes. Passøkere ved norsk utenriksstasjon som ikke tidligere har fått tildelt fødselsnummer, må søke om tildeling av personnummer via den norske ambassaden som sender søknaden til folkeregisteret.

Apostillestempel på dokumenter

Alle norske dokumenter - for eksempel politiattest, vitnemål, fødselsattest o.l. - som skal ha gyldighet i Chile må være påført apostillestempel (forenkelt legalisering). Dette gjøres av Statsforvalteren i Norge. For mer informasjon henvises det til Statsforvalterens nettsider.

Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Pass

Søknad om pass må leveres personlig på ambassaden i Santiago. Ved ambassaden mottas pass-søknader av praktiske årsaker mandag til fredag fra klokken 09.00 - 12.00. Timeavtale for søknad om pass avtales per e-post til emb.santiago@mfa.no