Ir a contenido principal
Noruega en Chile Real Embajada de Noruega en Santiago de Chile

Konsulær informasjon

Refusjon av helseutgifter for frivillige medlemmer i folketrygden

Norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, må selv søke Helfo om refusjon for helseutgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter.

På helsenorge.no

Nyhet | Dato: 25.05.2021
Norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, må selv søke Helfo om refusjon for helseutgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter.

På helsenorge.no finner du informasjon om rettigheter for medlemmer i folketrygden og om refusjonsmuligheter for deg som oppholder deg i utlandet. På Helsenorge.no finner du skjema for refusjon av helseutgifter og nærmere informasjon om dine rettigheter som frivillig medlem i folketrygden.

Noen utenriksstasjoner har tidligere bistått nordmenn i saksgangen i forbindelse med deres søknad om refusjon, og har i enkelte tilfeller også forskuttert utgifter i påvente av refusjon fra Helfo. Dette er imidlertid en praksis som ikke er i tråd med kravene i personvernforordningen (GDPR) om utveksling av helseopplysninger. Derfor avvikles denne praksisen fra 1. juni.

Helfo gjør oppmerksom på at stønad ved sykehusopphold i utlandet ofte ikke vil dekke de faktiske kostnadene du kan få, og anbefaler derfor at du tegner en forsikring når du skal oppholde deg i utlandet.

Utenrikstjenesten vil fortsette å prioritere alvorlige og akutte saker der liv og helse står på spill. Les nærmere om gjeldende rammer for bistand til nordmenn i utlandet på regjeringen.no.

Spørsmål
Ved spørsmål om refusjon av helseutgifter i utlandet kan Helfo kontaktes.
For nærmere informasjon om frivillig medlemskap i folketrygden og rettigheter til stønad, se Lov om folketrygd og Helsenorge.
Utenriksdepartementet for medlemmer i folketrygden og om refusjonsmuligheter for deg som oppholder deg i utlandet. På Helsenorge.no finner du skjema for refusjon av helseutgifter og nærmere informasjon om dine rettigheter som frivillig medlem i folketrygden.

Noen utenriksstasjoner har tidligere bistått nordmenn i saksgangen i forbindelse med deres søknad om refusjon, og har i enkelte tilfeller også forskuttert utgifter i påvente av refusjon fra Helfo. Dette er imidlertid en praksis som ikke er i tråd med kravene i personvernforordningen (GDPR) om utveksling av helseopplysninger. Derfor avvikles denne praksisen fra 1. juni.

Helfo gjør oppmerksom på at stønad ved sykehusopphold i utlandet ofte ikke vil dekke de faktiske kostnadene du kan få, og anbefaler derfor at du tegner en forsikring når du skal oppholde deg i utlandet.

Utenrikstjenesten vil fortsette å prioritere alvorlige og akutte saker der liv og helse står på spill. Les nærmere om gjeldende rammer for bistand til nordmenn i utlandet på regjeringen.no

Spørsmål

  • Ved spørsmål om refusjon av helseutgifter i utlandet kan Helfo kontaktes.
  • For nærmere informasjon om frivillig medlemskap i folketrygden og rettigheter til stønad, se Lov om folketrygd og Helsenorge.no
 
 

Refusjon av helseutgifter for frivillige medlemmer i folketrygden

Norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, må selv søke Helfo om refusjon for helseutgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter.

Betaling av gebyrer på ambassaden

Alle gebyrer til ambassaden må betales gjennom banken.

Reiseregistrering

Det oppfordres herved at alle nordmenn som oppholder seg i Chile eller Peru registrerer seg på www.reiseregistrering.no

Norge tillater dobbelt statsborgerskap

Fra og med 1. januar 2020, vil det bli tillatt å ha flere statsborgerskap i tillegg til det norske.

Norske konsulater i Chile

Her finner du en liste over norske honorære konsulater i Chile.

Søke om personnummer

Det gjøres oppmerksom på at det er et krav at ellevesifret fødselsnummer innføres i alle norske pass som utstedes. Passøkere ved norsk utenriksstasjon som ikke tidligere har fått tildelt fødselsnummer, må søke om tildeling av personnummer via den norske ambassaden som sender søknaden til Personregisteret.

Apostille i Chile

Fra og med 30. august må alle norske dokumenter som skal ha gyldighet i Chile være påført Apostille-stempel (forenkelt legalisering). Dette gjøres av fylkesmannen i Norge. For mer informasjon henvises til fylkesmannens nettsider.

Statsborgerskap

Norsk statsborger som er født i utlandet, taper sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år, dersom vedkommende alltid har bodd i utlandet og ikke har søkt om bibehold av sitt norske statsborgerskap.

Hvilken bistand kan UD gi norske borgere i utlandet

Det er en av utenrikstjenestens viktigste oppgaver å hjelpe norske borgere i utlandet som har behov for det.

Pass

Søknad om pass må leveres personlig på ambassaden i Santiago. Ved ambassaden mottas pass-søknader av praktiske årsaker mandag til fredag fra klokken 09.00 - 12.00. Timeavtale for søknad om pass avtales per e-post til emb.santiago@mfa.no