Refusjon av helseutgifter for frivillige medlemmer i folketrygden

Norske borgere som har frivillig medlemskap i folketrygden, må selv søke Helfo om refusjon for helseutgifter i utlandet, inkludert sykehusutgifter.

Helsenorge.no finner du skjema for refusjon av helseutgifter, nærmere informasjon om dine rettigheter som frivillig medlem i folketrygden og om refusjonsmuligheter for deg som oppholder deg i utlandet. 

Noen utenriksstasjoner har tidligere bistått nordmenn i saksgangen i forbindelse med deres søknad om refusjon, og har i enkelte tilfeller også forskuttert utgifter i påvente av refusjon fra Helfo. Dette er imidlertid en praksis som ikke er i tråd med kravene i personvernforordningen (GDPR) om utveksling av helseopplysninger. Derfor er denne praksisen avviklet. 

Helfo gjør oppmerksom på at stønad ved sykehusopphold i utlandet ofte ikke vil dekke de faktiske kostnadene du kan få, og anbefaler derfor at du tegner en forsikring når du skal oppholde deg i utlandet.

Utenrikstjenesten vil fortsette å prioritere alvorlige og akutte saker der liv og helse står på spill. Les nærmere om gjeldende rammer for bistand til nordmenn i utlandet på regjeringen.no

Spørsmål

  • Ved spørsmål om refusjon av helseutgifter i utlandet kan Helfo kontaktes.
  • For nærmere informasjon om frivillig medlemskap i folketrygden og rettigheter til stønad, se Lov om folketrygd og Helsenorge.no