Pass

Søknad om pass må leveres personlig ved ambassaden i Santiago. Ved ambassaden mottas pass-søknader av praktiske årsaker kun mandag og onsdag fra klokken 09.00 - 12.00. Timeavtale for søknad om pass avtales per e-post til emb.santiago@mfa.no

For å få innvilget søknad om pass kreves:

  • Legitimasjon, f.eks. gammelt pass, eller evt. annen offentlig godkjent legitimasjon med bilde.
  • Gebyr: pass for voksen NOK 1.290,- (107.000 CLP), pass intill fylte 16 år NOK 770 (64.000 CLP), midlertidig pass (nødpass) NOK 1.690,- (140.000 CLP)
  • Ellevesifret personnummer - Hvis du bor i Chile, kreves bevis på at du har oppholdstillatelse, feks. chilensk legitimasjon
  • Ved tap av pass må politirapport (anmeldelse) fremvises

Ambassaden  krever både fingeravtrykk, bilde og signatur fra pass-søkere over 12 år. Personer mellom 10 og 12 år vil imidlertid bare måtte avgi bilde og signatur, mens personer under 10 år kun skal avgi bilde.

Fingeravtrykk må avgis på ambassaden og tas av høyre og venstre pekefinger. Fingeravtrykket vises ikke i passet, og lagres kun på passets chip, sammen med ansiktsfoto og personinformasjon. Sikkerhetsmekanismer som er lagret på chip i passet vil beskytte de biometriske data mot svindelforsøk.

For barn under 18 år: 

Begge foreldrene må følge med barnet med gyldig legitimasjon, eller fremvise notarilbekreftet tillatelse fra den av foreldrene som ikke er med.

Passet tapt/stjålet:

  • Identifikasjon (f.eks.: førerkort, bankkort, fødselsattest)
  • Tapsmelding - Tapet må meldes til chilensk politi (constancia de la policia)
  • Bekreftelse på inreise i Chile (certificado de viajes o tarjeta de turismo: policia internacional)
  • To passbilder  

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det leveres ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Avhenting

Leveringstiden for pass er ca tre uker. Pass hentes ved ambassaden. Husk å ta med det gamle passet.