Nødtelefon

I nødsituasjon, ring UDs operative senter i Oslo på tlf. +47 23 950000