Vigsel ved ambassaden

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor minst en av partene er norsk statsborger. Ingen av partene kan være meksikansk statsborger. Vigselen gjennomføres på ambassadens område.

Avtale

Vigsel må avtales tidspunkt i god tid i forveien. Ta kontakt per e-post på emb.mexico@mfa.no så tidlig som mulig i prosessen. 

Prøving av ekteskapsvilkår

For å bekrefte tidspunkt for vigsel på ambassaden krever vi å få tilsendt en kopi av prøvingsattest. Denne må dere selv skaffe: Ekteskap i utlandet - Skatteetaten 

Seremonien

Brudeparet må på vigselsdagen medbringe legitimasjon. Har man selv med vitner, må disse også legitimere seg. Vigselen finner normalt sted i ambassadens hage og tar ca. 15 minutter. Dersom brudeparet ikke er ledsaget av vitner, kan ansatte fra ambassaden stille som vitner (gi beskjed om dette på forhånd). Brudepar og gjester bør møte på ambassaden 10 minutter før avtalt tid. Ambassadens administrative ambassadesekretær foretar vigselen. En bekreftet kopi av vigselsdokumentet vil også gjelde som foreløpig vigselsattest inntil folkeregisteret har mottatt melding om vigselen og utstedt vigselsattest.

Hvor

Embajada de Noruega, Boulevard de los Virreyes 1460, Lomas de Chapultepec V Secc, Ciudad de México, México, 11000