Vigsel ved ambassaden

Ambassaden har borgerlig vigselsrett og kan vie par hvor minst en av partene er norsk statsborger. Ingen av partene kan være meksikansk statsborger. Vigselen gjennomføres på ambassadens område.

Hvor

Embajada de Noruega, Boulevard de los Virreyes 1460, Lomas de Chapultepec V Secc, Ciudad de México, México, 11000

Avtale

Det må inngås en avtale med ambassaden for å vies her. Ta kontakt per e-post på emb.mexico@mfa.no for å inngå avtale. Avtale om tidspunkt for vielsen inngås ved å ta kontakt med ambassaden i god tid.

Prøving av ekteskapsvilkår

Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Dette innebærer en kontroll av at de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten (skattekontoret) som kontrollerer at ekteskapsvilkårene er oppfylt. Les mer om vilkår for å inngå ekteskap hos Barne- og likestillingsdepartementet. Prøvingen av vilkårene for inngåelse av ekteskap tar normalt 2-3 uker og attesten er gyldig i 4 måneder. Attesten skal sendes til ambassaden 4 uker før selve vigselen, og det er viktig at vi mottar denne i original i god tid før selve vigselsdagen. Ambassaden kontaktes ca. en uke før vigselen, for å verifisere at de riktige papirene er mottatt og for å avklare eventuelle spørsmål.

Seremonien

Brudeparet må på vigselsdagen medbringe legitimasjon. Har man selv med vitner, må disse også legitimere seg. Vigselen finner normalt sted i ambassadens lokaler og tar ca. 15 minutter. Dersom brudeparet ikke er ledsaget av vitner, kan ansatte fra ambassaden stille som vitner. Dette bør imidlertid avtales på forhånd. Brudepar og gjester bør møte på ambassaden 10 minutter før avtalt tid. Ambassadens administrative ambassadesekretær foretar vigselen. En bekreftet kopi av vigselsdokumentet vil også gjelde som foreløpig vigselsattest inntil folkeregisteret har mottatt melding om vigselen og utstedt vigselsattest.