Norske bedrifter i Tanzania

Her følger en liste over norsk-eide bedrifter i Tanzania og bedrifter med norske interesser i landet.