Ambassaden i Amman søker studentpraktikanter for høsten 2024

Den norske ambassaden i Amman tilbyr 1-2 praktikantplasser for perioden august-desember 2024. Søknadsfrist er 15. mars 2024.

Om praktikantordningen 

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om, og interesse for, arbeidet i utenrikstjenesten. I løpet av perioden får studentpraktikanten utføre varierte oppgaver som gir innblikk og trening i utenriksstasjonens daglige gjøremål. Ambassaden i Amman er ansvarlig for Norges forbindelser til Jordan og Irak. Ettersom Jordan er et viktig knutepunkt for regionalt engasjement, er det også muligheter for å bli involvert i regionale problemstillinger.  

Faste arbeidsoppgaver vil inkludere rapportering om aktuelle politiske hendelser/tematikker i Jordan og Irak. Praktikanten vil også ha overordnet ansvar for ambassadens nettside og sosiale medier, med hensikten å engasjere både norsk, jordansk og irakisk publikum i utenrikstjenestens virksomhet. Under veiledning av ambassadens faste personale, vil praktikanten også engasjeres i det politiske og humanitære arbeidet, oppfølging av ambassadens bistandsportefølje, samt enkelte administrative oppgaver. Det blir lagt vekt på at praktikanten skal få en så bred innsikt som mulig i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. 

Kvalifikasjoner 

Praktikantordningen er åpen for norske studenter. Kandidater som har fullført bachelorgrad kan bli vurdert dersom vedkommende har til hensikt å videreføre studiet med sikte på mastergrad etter praktikantoppholdet. Kandidater som har fullført mastergrad vurderes ikke. Selvstendighet, fleksibilitet, evne til personlig initiativ, gode samarbeidsevner samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne (både på norsk og engelsk) blir vektlagt i utvelgelsesprosessen. Vi ser også etter kandidater med interesse for sosiale medier. Søkere som tidligere har vært studentpraktikanter i utenrikstjenesten vil ikke bli vurdert. 

Det vil være et fortrinn med nærmere kjennskap til politikk, kultur og samfunn i Midtøsten, samt arabisk språk. 

Stipend og praktiske forhold 

Praktikanter tilståes et stipend, p.t. 17 500 NOK pr. måned, uavhengig av om de mottar støtte fra Lånekassen. Reise- og boutgifter, samt forsikring, må dekkes av praktikanten selv. 

Det er en forutsetning at studentpraktikanten er norsk statsborger, og at medlemskap i Folketrygden kan dokumenteres. Praktikanten må også søke NAV Utland om rett til utvidet støtte til helsetjenester gjennom å søke om medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge. Studentpraktikanten må fremlegge bekreftelse fra NAV Internasjonalt på medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel eller dokumentasjon på stønad fra lånekassen før praktikantoppholdet kan starte. 

Praktikanten må være student ved et godkjent lærested (https://lanekassen.no). 

Det understrekes at praktikanter og stasjonene må være forberedt på at endring i reiserådet frem mot tiltredelse vil kunne medføre at tilbud om praktikantopphold dessverre må kanselleres. Eventuelt påløpte utgifter i forkant av tiltredelse vil ikke bli dekket i slike situasjoner. 

Søknad 

Søknad og CV, begge på norsk eller engelsk, inkludert karakterer og referanser/attester sendes til ambassaden via e-post: rsvp.emb.amman@mfa.no. E-postens tittelfelt merkes med «Praktikantsøknad Høst 2024». Vennligst send søknaden i en samlet PDF-fil, der navnet på filen er merket med søkerens navn. 

Søknadsfrist: 15. Mars 2024. 

For mer informasjon om praktikantordningen, vises det til Utenriksdepartementets retningslinjer. 

Spørsmål om praktikantordningen kan rettes til ministerråd/nestleder Anniken Kleven-Gasser på Anniken.Kleven-Gasser@mfa.no, ambassaderåd Are Berentsen på Are.Berentsen@mfa.no eller til studentpraktikantene Jorid Aarsland Reed Jorid.Aarsland.Reed@mfa.no og Henriette Oudmayer Simensen Henriette.Oudmayer.Simensen@mfa.no.