Bistand til norske borgere

Informasjon om hvordan utenrikstjenesten kan bistå norske borgere i utlandet.

Utenrikstjenesten har et ansvar for å bistå norske borgere i utlandet.

Nordmenn har likevel ikke et rettslig krav på konsulær bistand fra norsk utenrikstjeneste. Norske myndigheter har heller ingen form for tvangsmyndighet overfor norske borgere i utlandet og kan ikke pålegge noen å ta imot hjelp.

All konsulær bistand forutsetter at den enkelte ber om det. Les mer her om hva utenriksstasjonene kan bistå med.

Se ellers spesifikk reiseinformasjon for Jordan og Irak, herunder ambassadens begrensede muligheter til å yte konsulær bistand i Irak.

For konsulær bistand utenfor ambassadens åpningstider kan Utenriksdepartementets operative senter kontaktes på tlf: +47 23 95 00 00 eller pr e-post: 247@mfa.no