Registrering under Utenlandsopphold

Ambassaden minner om at personer som skal reise til utlandet, oppfordres til å registrere seg via hos UD.

reiseregistrering.no er et tilbud om registrering til alle bosatt i Norge og som ønsker å registrere seg og sine kontaktopplysninger ambassaden og Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.

Dersom du ønsker det, vil det også være mulig for ambassaden å sende deg informasjon på e-post om lokale aktiviteter, invitasjon til 17 mai etc.

Vi anbefaler alle reisende om å registrere seg, uavhengig av reisemål, lengde og formål med turen. Dette gjelder også fastboende.

Opplysningene blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven og vil ikke bli utlevert. Du har selv innsyn i dataene om deg og kan endre eller slette disse når som helst. Alle opplysninger blir også automatisk slettet kort tid etter reisens slutt.

Du trenger fødselsnummer og mobil telefon for å gjennomføre registreringen. Det går fint å benytte utenlandsk mobiltelefon, men vær oppmerksom på at registreringen må gjøres fra PC; nettbrett og mobil vil ikke fungere.