Informasjon om Pass

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden etter avtale. Vennligst ta kontakt med ambassaden og opprett en avtale.

Ytterligere opplysninger og generelle regler om pass finner du hos Politiet. Alle passforretninger er gebyrpliktige.

Søknad om pass for voksne:

Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte:

 • Gammelt pass.
 • Politianmeldelse i original, dersom tidligere pass er tapt.
 1. Søknad om pass for mindrårige:
  • Ved søknad om pass til mindreårige under 18 år, skal skriftlig fullmakt gis av begge foreldre samt at barnet må være med. Dersom en av foreldrene ikke kan møte skal det foreligge en skriftlig fullmakt fra den som ikke møter om at barnet kan få utstedt pass. Fullmakten skal være i original vedlagt kopi av pass/ID fra den som gir fullmakten. Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer. Dersom vedkommende ikke har norsk personnummer må det søkes om dette først. Det er ambassaden som fremmer søknad om personnummer til Folkeregisteret på basis av søknad om pass. Dersom foreldrene ikke er registrert gift i Norge, må det for førstegangsutstedelse av pass til barn foreligge en farskapserklæring. Dersom foreldrene er gift, men ekteskapet ikke har blitt registert i Folkeregisteret, anbefales det å få ekteskapet registrert før det fremmes søknad om ID-nummer til barn.
 2. Søknad om pass for barn mellom 12 og 18år:
  • Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte:
   • Gammelt pass
   • Fødselsattest som viser begge foreldrenes navn
   • Begge foreldrenes pass
   • Foreldrenes vigselsattest (hvis foreldrene er gift)
   • Farskapserklæring dersom foreldrene ikke er gift.
   • Begge foreldrene må undertegne på søknadsskjemaet, eller det skal foreligge skriftlig fullmakt fra den av foreldrene som ikke møter.
 3. Søknad om pass for barn under 12 år:
  • Følgende skal medbringes ved personlig oppmøte:
   • Gammelt pass, dersom pass har blitt utstedt tidligere.
   • Fødselsattest som viser begge foreldrenes navn.
   • Begge foreldrenes pass.
   • Foreldrene vigselsattest (hvis foreldrene er gift)
   • Farskapserklærin dersom forelderene ikke er gift.
   • Begge foreldrene må undertegne på søknadsskjemaet, eller det skal foreligge skriftlig fullmakt fra den av foreldrene som ikke møter.
 4. Passets varighet: 
  • Voksne og mindreårige over 16 år: 10 år
  • Barn under 5 år: 2 år
  • Barn mellom 5-10 år: 3 år
  • Barn mellom 10-16 år: 5 år
 5. Søknadsprosessen:
  • Normalt må man påregne 2-3 uker før passet kan hentes på ambassaden.
  • Dersom det også må søkes om norsk personnummer, bør man regne 2-3 uker i tillegg.
  • Dersom foreldrene er gift i utlandet, men ekteskapet har enda ikke blitt registert i Folkeregisteret, må man regne med 2-3 uker i tillegg, også for denne prosessen.
 6. Avhenting: 
  • Pass hentes på ambassaden i Luanda.
  • Dersom du ønsker det kan passet sendes til norsk politistasjon for henting i Norge eller ved konsulatene i Kinshasa eller Brazzaville.
  • Du må ha med ditt gamle pass ved henting.
  • Det gamle passet blir registrert som makulert og blir klippet/hullet.
  • Man bør gjøre oppmerksom på eventuelle sider med gyldige visum, slik at disse ikke blir gjennomhullet.
 7. Tap av pass:
  • Vær oppmerksom på at ved tap av pass, så skal dette anmeldes til nærmeste lokale politi så snart som mulig. Politianmeldelse skal foreligge i original ved søknad om nytt pass/nødpass.
  • Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det innleveres til politi eller ambassade. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.
  • Bærer av et tapsmeldt pass vil kunne bli stoppet i passkontrollen og få passet beslaglagt.
 8. Nødpass:
  • Ambassaden i Luanda kan utstede nødpass for dokumenterte reiser til Norge.
  • Nødpasset koster det samme som et ordinært pass og er gyldig bare for én enkelt reise.
  • Passet vil bare være gyldig for den tiden reisen forventes å vare.
  • Det utstedes ikke nødpass for reise til andre land eller for lengre opphold i utlandet, annet enn eventuell kort transit på vei til Norge. 
  • Skal man fortsatt være i utlandet, skal det søkes om ordinært pass (se ovenfor).
 • I nødpass er opplysningene på personaliasiden skrevet for hånd. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til godtar nødpass.
 • For å få nødpass en nært forestående reise dokumenteres, samt at det må gjøres rede for det ordinære passet. Nødpasset må leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge. Det må leveres 2 stk passfoto med søknad om nødpass.
 1. Ekstrapass:
  • For de som reiser mye kan det være praktisk å ha to pass på grunn av passet stadig befinner seg hos myndigheter eller ambassader i forbindelse med visumsøknader.
  • Ekstrapass ser nøyaktig ut som vanlige pass, men har bare en gyldighet på 2 år.
  • Prosedyren for å søke om ekstrapass følger det som er angitt ovenfor, men man skal i tillegg framlegge dokumentasjon om at det er behov for et ekstrapass.