Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Om ambassaden

Den norske ambassade i Luanda er, foruten å være akkreditert til Angola, også sideakkreditert til Den demokratiske republikken Kongo (DRK / Kongo-Kinshasa), Republikken Kongo (RK / Kongo-Brazzaville), São Tomé og Príncipe, Gabon og Ekvatorial Guinea.

 Ambassaden har opprettet en ambassadeseksjon i Kinshasa som har som oppdrag å fokusere på utviklingsprosjekter og den politiske utvikling i landet.

Alle konsulære saker i Kongo håndteres av det honorære generalkonsulatet i Kinshasa.

Vedrørende besøksvisum, så håndterer den norske ambassaden i Luanda også visumsøknader til Danmark, Island, og Finland.

Norge er representert av Belgia i DRK (Maison Schengen) og av Portugal i São Tomé og Príncipe. Norge har for tiden ingen representasjonsavtaler i RK, Gabon eller Ekvatorial Guinea.

Da Schengen huset imidlertid fortsatt er stengt, må visumsøkere fra DRC oppsøke en annen norsk ambassade i regionen (eksempel Luanda) for å søke om visum.