Om ambassaden

Den norske ambassade i Luanda er, foruten å være akkreditert til Angola, også sideakkreditert til Den demokratiske republikken Kongo (DRK / Kongo-Kinshasa), Republikken Kongo (RK / Kongo-Brazzaville), São Tomé og Príncipe, Gabon og Ekvatorial Guinea. Ambassaden har opprettet en ambassadeseksjon i Kinshasa som har som oppdrag å fokusere på utviklingsprosjekter og den politiske utvikling i landet. Alle konsulære saker i Kongo håndteres av det honorære generalkonsulatet i Kinshasa. Vedrørende besøksvisum, så håndterer den norske ambassaden i Luanda også visumsøknader til Sverige, Danmark, Island, Finland og Sveits. Norge er representert av Belgia i DRK (Maison Schengen) og av Portugal i São Tomé og Príncipe. Norge har for tiden ingen representasjonsavtaler i RK, Gabon eller Ekvatorial Guinea.