Ambassaden i Warszawa søker to studentpraktikanter

Vi søker nå to praktikanter for høsten 2024, med søknadsfrist 1. april.

Om praktikantoppholdet 

Ambassaden i Warszawa arbeider med å ivareta Norges forbindelser med Polen. Hovedoppgaven er å fremme norske interesser innenfor blant annet sikkerhetspolitikk, grønn omstilling, samarbeid under EØS-midlene og kultur samt næringsfremme. Ambassaden har også høyt fokus på demokrati og rettsstat, LHBTQI- og menneskerettigheter. Som følge av krigen i Ukraina har Polen en viktig rolle i europeisk sikkerhet- og forsvarspolitikk.  

Praktikantene deltar i hele bredden av stasjonens virksomhet og får et unikt innblikk i livet på en utenriksstasjon. De både deltar i og planlegger møter og konferanser samtidig som de bistår med politisk og økonomisk rapportering. Gode kommunikasjonsevner er vesentlig i en travel og spennende hverdag. Målet med praktikantordningen er å få bred innsikt i ambassadens virksomhet og i utenrikstjenestens organisering og oppgaver. 

Kvalifikasjoner 

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. I vurderingen av søkere vil det legges vekt på relevant studiebakgrunn og erfaring, personlig egnethet og kjennskap til regionen. Erfaring med ambassadens arbeidsområder og oppgaver teller positivt. 

Formelle krav for å kunne vurderes som praktikant: 

  • Norsk statsborgerskap og medlemskap i folketrygden 
  • Student ved et godkjent lærested. Søkere som nylig har fullført bachelorgrad og har klare planer for en mastergrad vil kunne bli vurdert, mens søkere med fullført utdannelse på mastergradsnivå ved tiltredelse vil ikke bli vurdert 
  • Må ikke tidligere ha vært studentpraktikant 
  • Praktikantene må selv dekke kostnader forbundet med reise til og fra Polen 
  • Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet 

Praktiske opplysninger 

  • Praktikantoppholdet starter månedsskiftet august/september, og varer til 20. desember. Tiltredelses- og fratredelsesdato kan tilpasses ved behov. 
  • Praktikanter vil motta et månedlig stipend på 15.000 kr. Stipendet er ikke skattepliktig.  
  • Praktikantoppholdet kan kvalifisere for stipend gjennom Erasmus+. For mer informasjon, kontakt internasjonal koordinator ved din utdanningsinstitusjon. 

Slik søker du 

Søknad, CV, karakterutskrift og attester sendes til emb.warsaw@mfa.no i én samlet PDF-fil, og merkes «Praktikantsøknad» i emnefeltet. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til nåværende studentpraktikanter: Emma-Lovise Norheim Ridderseth (Emma-Lovise.Ridderseth@mfa.no) og Sofie Stokstad (Sofie.Stokstad@mfa.no)