Vigsel

Vigsel ved ambassaden

Ambassaden i Warszawa har vigselsrett og vier om lag 20 par i året. Begge brudefolkene må være norske statsborgere og ingen av brudefolkene kan være polsk statsborger. Ambassaden har ikke vigselsrett for likekjønnede par. Vigselen kan kun foretas i ambassadens lokaler.

Praktisk informasjon

Ambassaden tilbyr vigsler på fredager som ikke faller på norske eller polske helligdager. Vigslene foretas mellom kl. 13.00 og 15.00 og ambassaden kan ta imot maksimum tolv personer inkludert brudeparet. Vigslene er gratis.

I perioden fra 01. juli til 15. august foretas det ingen vielser ved ambassaden, grunnet ferieavvikling.

Avtale inngås ved å ta kontakt med ambassaden per epost: emb.warsaw@mfa.no. Samtidig som dato reserveres, må navn på begge parter oppgis, samt telefonnummer (helst to). Det må videre opplyses om brudefolkene har med egne vitner. Det forutsettes at vitnene leser og snakker norsk, så de forstår innholdet i vielsen og dokumentet som skal signeres.

Når brudefolkene møter opp på ambassaden må de identifisere seg med gyldig pass og samtidig levere inn prøvingsattesten i original.

Prøving av ekteskapsvilkår

Før man kan gifte seg etter norsk eller utenlandsk rett, må ekteskapsvilkårene prøves:

Det er norsk folkeregister som står for prøving av ekteskapsvilkårene (dvs. det bekreftes at det er intet til hinder for at ekteskap kan inngås), Ekteskap i utlandet - Skatteetaten

De som skal vies må kontakte folkeregisteret på sitt (tidligere) hjemsted i Norge.

Når prøvingen er foretatt, vil de som skal vies motta "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok" fra Folkeregisteret. Kopi av dokumentet må sendes ambassaden i god tid før vigselen. Originaldokumentet MÅ tas med til vielsen. Merk: Attesten er gyldig i 4 måneder.