Statsborgerskap

Alle som er født etter september 2006 blir automatisk norsk statsborger hvis mor eller far er norsk. Hvis du er usikker på om du eller ditt barn er norsk, bruk Utlendingsdirektoratets guide om statsborgerskap for å finne ut av det.

Innvandring til Norge - UDI

Guide til ventetid for søknader om statsborgerskap - UDI

Noen må søke om å få beholde statsborgerskapet før de fyller 22 år. Dette gjelder ikke hvis du har bodd minst to år i Norge eller i Norden i 7 år. 
Skal fornye: Beholde norsk statsborgerskap (bibehold) - UDI

Dobbelt statsborgerskap
Fra 1. januar 2020 kan nordmenn bli statsborgere i et annet land uten å miste sitt norske statsborgerskap, og utenlandske statsborgere må ikke lenger si fra seg sitt opprinnelige statsborgerskap for å bli norske.

Det er også mulig for personer som har mistet det norske etter de gamle reglene:

du kan registrere søknader om bibehold, gjenerverv og foreldremelding i Skal søke - UDI på nett, og betale gebyr. Timebestilling for personlig innlevering av søknaden er en del av registreringsprosessen. Søker kan alltid logge inn via sin UDI profil og bestille/endre tiden. 

Når du har fullført søknaden, vil du motta en epost fra UDI med en kopi av din søknad. Siste side av denne kopien er en sjekkliste hvor det står hvilken dokumentasjon du skal ha med til ambassaden når du skal innlevere søknaden. Det er meget viktig at du tar med den nødvendige dokumentasjonen.

Når du har fått et positivt svar, kan du søke om personnummer (med mindre du har det i forveien) og pass på ambassaden. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) er fagmyndighet på statsborgerskap i Norge, og kan svare på Innvandring til Norge - UDI