Pass

Alle som skal søke pass, også små barn/personer under 18 år, må møte personlig på ambassaden. Personer som ikke har fødselsnummer, skal først søke det.

Les mer om fødselsnummer

Du må bestille time på forhånd for å søke om pass ved ambassaden i Warszawa.

Tap eller tyveri av pass skal umiddelbart meldes til polsk politi. Ta så kontakt med ambassade eller nærmeste konsulat, det krever personlig oppmøte å melde tap av pass.

Gebyr

Pass til voksne

Det er viktig at du har med den dokumentasjon som kreves for å søke pass/fornye pass. Ved manglende dokumentasjon kan du bli avvist og må bestille ny time.

Hvis du har endret navn i utlandet, må dette også endres i norsk Folkeregister før du søker pass.

Pass til barn og ungdom

Alle, også små barn/personer under 18 år, skal søke pass ved personlig oppmøte på ambassaden. Det skyldes bl.a. at man skal oppta biometriske data (foto, fingeravtrykk og signatur) på ambassaden. Personer under 18 år skal møte sammen med minst én forelder med foreldreansvar. Ved manglende dokumentasjon kan du bli avvist og må bestille ny time.

Ved førstegangs søknad om pass for barn mellom 0-18 år må begge foreldrene og barnet være til stede. For søknad om fornyelse av pass for barn gjelder nye regler for samtykke: du skal ikke lenger ha med et samtykkeskjema på papir fra den andre foresatte når du søker om pass til barn og ungdom. Begge foresatte må møte opp personlig ved et pass– kontor for å gi samtykke, og ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort. Se informasjon om hvordan du gir samtykke her Samtykke for pass og ID-kort til barn og unge – Politiet.no

 

Eneansvar for barn må dokumenteres (doms kjennelse, avtale, eller utskrift fra forlkeregisteret). Er omsorgen overtatt av Barnevernet skal det foreligge en skriftlig samtykke til passutstedelse.

 Følgende må fremlegges ved søknad om pass for barn 

  • Gammelt pass eller fødselsattest ved førstegangsutstedelse
  • Foreldres gyldige norske pass

Det nye passet må hentes personlig på ambassaden. Dersom du ikke har mulighet til å komme til ambassaden kan passet sendes til ditt nærmeste konsulat.

Nødpass

Nødpass utstedes kun i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og behovet kan dokumenteres. Kontakt alltid ambassaden for avtale på telefon eller på e-post.

Nødpass kan utstedes når det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass. De alminnelige vilkår for passutstedelse må være oppfylt. Nødpass er kun gyldig for én enkelt reise hjem til Norge. Nødpasset skal leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

Husk å ta med 2 stk. passfoto!