Nødpass

Nødpass utstedes kun i akutte situasjoner der det er helt nødvendig og behovet kan dokumenteres. Kontakt alltid ambassaden for avtale på telefon eller på e-post.

Nødpass kan utstedes når det ikke er mulig å avvente utstedelse av ordinært pass. De alminnelige vilkår for passutstedelse må være oppfylt. Nødpass er kun gyldig for én enkelt reise hjem til Norge. Nødpasset skal leveres til politiet eller grensekontrollen når du kommer tilbake til Norge.

Husk å ta med 2 stk. passfoto!