Gebyrer

Betaling av gebyr skjer kun med betalingskort

Her finner du oversikt over gebyrer for de mest vanlige tjenester

Vanlig pass

  • Personer over 16 år PLN 530
  • Personer under 16 år PLN 315

Nødpass

  • Barn og voksne PLN 700

Notarialforretning

  • Bekreftelse «Rett kopi av original» PLN 120

Utenriksstasjonen kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester og bostedsattester. Dette betyr blant annet at stasjonen ikke kan bekrefte rett kopi av polske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Polen.

Sjøfartsforretninger

  • Utstedelse av farts oppgave (gul) PLN 240

I nødstilfeller kan du betale på forhånd til ambassadens konto i DNB Polska S.A.

63219000023000004832130101. Kvittering skal medbringes ved oppmøte. HUSK å påføre navn på den som søker pass på innbetalingen. Gebyr for overførsel skal betales av innbetaler.