Fødselsnummer

Alle skal ha fødselsnummer før man kan søke om pass. Søknad om fødselsnummer krever personlig oppmøte ved ambassaden.

Du kan søke om norsk fødselsnummer på ambassaden i forbindelse med søknad om norsk pass. Det er ikke mulig til å kun søke om norsk fødselsnummer.

Alle må ha tildelt norsk fødselsnummer før de søker om pass. Søknad om fødselsnummer og pass krever personlig oppmøte ved ambassaden. Husk å bestille en time for innlevering av søknad på ambassaden via ambassadens nettside.

Følgende må fremlegges ved søknad om norsk personnummer

  • original fødselsattest til barnet, internasjonal versjon med apostille.
  • foreldres gyldige norske pass. Dersom en av foreldre har polsk pass eller polsk ID-kort (dowód osobisty), trenger vi også notarial bekreftet kopi av passet eller ID-kortet med stempel fra en polsk domstol og med apostille.

Apostille - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dersom foreldre er gift, og ekteskapet er registrert i folkeregisteret i Norge

Vennligst vær oppmerksom på at foreldrenes vigsel må være registrert i folkeregisteret i Norge før man søker om personnummer til barnet. Dette gjøres ved å sende original vigselsattest med apostille til folkeregisteret.

Dersom  foreldre ikke er gift eller ekteskapet ikke er registrert i folkeregisteret i Norge

Polsk farskapsanerkjennelse påført apostille må sammen med polsk fødselsattest med apostille og  bekreftede kopier av foreldrenes pass samt utfylt NAV-skjema sendes til følgende adresse:

NAV Familie- og pensjonsytelser Bærum

Bidrag Utland

Postboks 6600 Etterstad

0607 Oslo

Norway

Først når bekreftelsen/vedtak om anerkjennelse fra NAV foreligger kan man søke om personnummer ved ambassaden. Mer informasjon finner du på NAV sin hjemmeside: https://www.nav.no/no/person/familie/farskap-og-morskap/farskap-eller-medmorskap-fastsatt-i-utlandet

NB! Ufullstendige søknader vil bi avvist.

Behandlingstiden på tildeling av fødselsnummer er ca. 3 måneder. Først når personnummeret er tildelt, kan det søkes om pass. Etter at ambassaden informerer om at fødselsnummeret er tildelt, må du bestille time for nytt oppmøte. Dette for å hente biometri slik at søknad om pass kan registreres.