Fødselsnummer

Søknad om fødselsnummer krever personlig oppmøte ved ambassaden. Husk å bestille en time for innlevering av søknad via ambassadens nettside:

Timebestilling

Følgende må fremlegges ved søknad om norsk personnummer

Dersom foreldre er gift og ekteskapet er registrert i folkeregisteret i Norge:

Følgende må fremlegges ved søknad om norsk personnummer:

  • original fødselsattest til barnet, internasjonal versjon med apostille.
  • foreldres gyldige norske pass. Dersom en av foreldre har polsk pass eller polsk ID-kort (dowód osobisty), trenger vi også notarial bekreftet kopi av passet eller ID-kortet med stempel fra en polsk domstol og med apostille.

Dersom foreldre er gift, men ekteskapet ikke er registrert i folkeregisteret i Norge:

Følgende må fremlegges ved søknad om norsk personnummer:

  • original fødselsattest til barnet, internasjonal versjon med apostille.
  • foreldres gyldige norske pass. Dersom en av foreldre har polsk pass eller polsk ID-kort (dowód osobisty), trenger vi også notarial bekreftet kopi av passet eller ID-kortet med stempel fra en polsk domstol og med apostille.
  • vigselsattest med apostille, internasjonal versjon eller polsk versjon og statsautorisert oversettelse til engelsk eller norsk med apostille

Dersom  foreldre ikke er gift:

Polsk farskapsanerkjennelse påført apostille må sammen med polsk fødselsattest med apostille og  bekreftede kopier av foreldrenes pass samt utfylt NAV-skjema sendes til følgende adresse:

NAV Familie- og pensjonsytelser Bærum

Bidrag Utland

Postboks 6600 Etterstad

0607 Oslo

Norway

Først når bekreftelsen/vedtak om anerkjennelse fra NAV foreligger kan man søke om personnummer ved ambassaden. Mer informasjon finner du på NAV sin hjemmeside: https://www.nav.no/no/person/familie/farskap-og-morskap/farskap-eller-medmorskap-fastsatt-i-utlandet

Følgende må fremlegges ved søknad om norsk personnummer:

  • original fødselsattest til barnet, internasjonal versjon med apostille.
  • foreldres gyldige norske pass. Dersom en av foreldre har polsk pass eller polsk ID-kort (dowód osobisty), trenger vi også notarial bekreftet kopi av passet eller ID-kortet med stempel fra en polsk domstol og med apostille.
  • vedtak fra NAV-anerkjennelse av utenlandsk avgjørelse om farskap eller medmorskap
  • bekreftelse på morens sivilstatus (zaświadczenie o stanie cywilnym utstedt av Urząd Stanu Cywilnego) med apostille og statsautorisert oversettelse til engelsk eller norsk med apostille

Apostille - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

NB! Ufullstendige søknader vil bi avvist.

Behandlingstiden på tildeling av fødselsnummer er ca. 3 måneder. Først når personnummeret er tildelt, kan det søkes om pass. Etter at ambassaden informerer om at fødselsnummeret er tildelt, må du bestille time for nytt oppmøte. Dette for å hente biometri slik at søknad om pass kan registreres.