Museo Lázaro Galdiano i Madrid  - Foto:Ángel Navarrete
Visjonære Romantikere Ángel Navarrete

Unikt norsk-spansk kunstsamarbeid åpnet i Madrid 16. mars. Lars Hertervig vises utenfor Norge for første gang.

Et banebrytende kunstsamarbeid mellom spanske og norske institusjoner, utstillingen Visjonære Romantikere, ble innviet i Madrid. Utstillingen er et resultat av en omfattende planleggingsprosess, og skal vises i Madrid og i Stavanger.

Utstillingen ‘Visjonære romantikere’ presenterer arbeidene til de norske malerne Lars Hertervig (1830-1902) og Peder Balke (1804-1887) sammen med den spanske kunstneren Eugenio Lucas Velázquez (1817–1870). Den består av mer enn 60 kunstverk; malerier, akvareller og tegninger, fra samlingene til Museo Lázaro Galdiano, Stavanger kunstmuseum og The Gundersen Collection (Oslo).

Spiren til utstillingen Visjonære Romantikere (eller Visionarios Románticos) ble sådd for flere år siden under en samtale mellom hovedkurator ved Museo Lázaro Galdiano i Madrid, Carlos Sánchez, og kunsthistoriker Knut Ljøgodt, Nordic Institute of Art. Ideen ble i forrige uke til virkelighet. Åpningen av den unike spansk-norske utstillingen ble markert med relevante kunstpersonligheter og samarbeidspartnere tilstede. Blant disse var Hanne Beate Ueland, direktør for Stavanger Kunstmuseum og Knut Ljøgodt, direktør for vertsmuseet, Begoña Torres samt representanter fra samarbeidspartnerne Nordic Institute of Art (NIA) og Centro de Estudios Europa Hispánica (CEEH).

Åpning Visjonære Romantikere
Åpning Visjonære Romantikere Foto: Ángel Navarrete

Under den private åpningen 15. mars understreket samtlige bidragsytere det ekstraordinære samarbeidet på tvers av institusjoner, som har gjort utstillingen mulig.  Balke, Hertervig og Lucas’ malerstil fokuserer på et indre landskap, med bruk av uvanlige teknikker, selv om det ikke var kontakt mellom de tre. Visjonære Romantikere synliggjør et transnasjonalt kunstnerisk fenomen ved å introdusere to norske malere for et spansk publikum og en relevant spansk kunstner, lite kjent i Norden, for et norsk publikum. Samarbeidet får bred dekning i flere spanske og norske medier.

Verkene befinner seg i Madrid til 21. mai, før de i høst skal vises frem på Stavanger Kunstmuseum.

I tillegg til den private åpningen 15. mars ble det arrangert en fagdag med Balke, Hertervig og Lucas i fokus, åpen  for publikum. En lunsj i residensen for kunstdelegasjonen fra Norge, sammen med de spanske samarbeidspartnerne, understreket det gode samarbeidet som er satt i gang.

Ambassaden arrangerer en rekke aktiviteter på museet i Madrid denne våren, blant annet en presentasjon av Jon Fosses Melancholia – inspirert av Hertervigs liv – sammen med hans spanske forlag.

Visjonære Romantikere er et resultat av en langvarig planleggingsprosess. Ambassaden i Madrid har fulgt opp utstillingen siden 2021, blant annet med bidrag til en pressereise til Oslo og Stavanger sommeren 2022, hvor representanter fra CEEH og Museo Lázaro Galdiano deltok. I opptakten til åpningen har ambassaden vært aktivt involvert i planlegging, regi og synliggjøring av utstillingen.

En omfattende publikasjon i to utgaver (spansk og engelsk) utgis av Centro de Estudios Europa Hispánica i samarbeid med museene og Nordic Institute of Art og inkluderer essays av Begoña Torres Gómez, Knut Ljøgodt, Carlos Sánchez Díez, Hanne Beate Ueland og Inger M.L. Gudmundson. Katalogen inneholder forord ved ambassadør Haugstveit, samt forord av Spanias ambassadør til Norge, García Hernández.

Ambassaden vil tilrettelegge for videreføring av det banebrytende samarbeidet mellom norske og spanske kulturinstitusjoner fremover. I forbindelse med utstillingen Munchs Goya på Munchmuseet i Oslo i høst ser ambassaden fram til en pressereise i anledning åpningen av denne og Visjonære Romantikere i Stavanger.

Balke, Hertervig og Lucas kan sees i Museo Lázaro Galdiano i Madrid 16. mars til 21. mai, og i Stavanger Kunstmuseum 29. september – 31. desember 2023