Den spanske forskeren Joan Martínez Alier får Holbergprisen for forskning på miljøkonflikter

Det ble i dag kunngjort at Holbergprisen 2023 tildeles den spanske forskeren Joan Martínez Alier for hans forskning innen økonomi, politisk økologi og miljørelatert urettferdighet.

Prisvinneren er professor emeritus ved Institute of Environmental Science and Technology, Universitat Autònoma de Barcelona.


Holbergprisen er en internasjonal forskningspris verdt 6 millioner norske kroner, som dekker fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, jus og teologi. Prisen er opprettet av Stortinget og feirer 20-årsjubileum i 2023. Holbergprisen tildeles en forsker som har preget internasjonal forskning innen prisens fagområder på en avgjørende måte. Martínez Alier vil motta prisen under en seremoni i Universitetsaulaen i Bergen den 8. juni.

Joan Martinez-Alier
Joan Martinez-Alier Foto: Foto: Joan Vidal

Menneskesentrert økonomi

Martínez Alier er kjent for å kritisere rådende økonomisk teori og den dominerende forståelsen av økonomisk vekst. Han har en fremstående posisjon både som fagperson og offentlig intellektuell innen den stadig voksende bevegelsen for agroøkologi og «nedvekst». Nedvekst innebærer en reduksjon av globalt forbruk og produksjon, hvor sosial og miljømessig velferd erstatter BNP som et mål på velstand.


«I min forskning vil jeg vise hvordan økonomisk vekst, endring i strømmen av energi og materialer i økonomien og økende miljørelatert urettferdighet er ulike sider av samme sak,» sier prisvinneren. «Mitt hovedanliggende er å synliggjøre de mange miljøkonfliktene i verden.»


Kartlegger konflikter

Martínez Alier har blant annet vært sentral i å utvikle «The Environmental Justice Atlas», som dokumenterer kamper for miljø og rettferdighet på verdensbasis.


«Vi er snart oppe i 4000 unike oppføringer av miljøkonflikter verden over», sier han.


Flere konflikter fra Norge er med på listen, for eksempel de som dreier seg om vindkraftanlegget på Fosen, utbyggingen av Alta-vassdraget og klimasøksmålet for å forhindre oljeboring i Arktis.


«Martínez Alier utmerker seg ved sin særegne evne til både å forutse og kontinuerlig engasjere seg i de sammenfiltrede, globale utfordringene som fattigdom, klimaendringer og matsikkerhet utgjør. Han er utvilsomt en høyst verdig mottager av Holbergprisen», sier lederen av Holbergkomitéen, Heike Krieger.

For mer informasjon: Holbergprisen | Holbergprisen (holbergprize.org)