Ambassaden i Madrid

Om ambassaden

Før unionsoppløsingen i 1905 var Norge representert ved en svensk-norsk sendemann, stasjonert ved felleslegasjonen i Madrid. Fra 1906 var Madrid sideakkreditert gjennom ambassaden i Paris, før en egen norsk legasjon med sendemann ble opprettet i 1921. I 1956 ble denne omgjort til ambassade. I tillegg til ambassaden i Madrid, er det i dag 11 norske konsulater i Spania.

Ambassadens oppgaver og ansvar

  • Bistå nordmenn med hjelp i utlandet ved for eksempel ulykker, sykdom, dødsfall eller straffeforfølging
  • Ivareta de bilaterale relasjonene mellom Norge og Spania
  • Fremme Norges omdømme og norsk kultur
  • Fremme norske næringslivsinteresser og Norges politiske og økonomiske interesser i utlandet
  • Har i tillegg ansvaret for Norges diplomatiske forbindelser med Andorra