Norsk personnummer

Ambassaden tar imot søknad om fødselsnummer for videresending til Folkeregisteret i forbindelse med søknad om pass.

Fødselsnummer utstedes av Folkeregisteret. For å få tildelt et fødselsnummer, er det viktig at du har med deg riktig dokumentasjon.

Gå til Folkeregisterets veileder for informasjon om dokumentasjon.

Følgende dokumentasjon skal medbringes ved personlig oppmøte (barnet må være med) ved ambassaden:

• Barnets original fødselsattest der begge foreldre er oppført. Hvis fødselsattesten er på latvisk, må den oversettes til engelsk eller norsk av autorisert oversetter. Den latviske fødselsattesten må ha apostillestempel.
• Begge foreldrenes pass
• Dersom foreldrene er gift i utlandet og ekteskapet ikke er registrert i Folkeregisteret, må ekteskapet registreres før foreldrene møter opp på ambassaden og anmoder om fødselsnummer. Foreldrene må selv registrere ekteskapet. Dokumentasjon på vigsel sendes til:

Skatteetaten
Folkeregisteret
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Mer informasjon på Folkeregisterets sine sider