Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Søknad om personnummer

Det kan kun søkes om norsk personnummer i forbindelse med søknad om pass. Ambassaden tar imot søknaden og videresender den til Skatteetaten for behandling.

Følgende dokumentasjon skal medbringes ved personlig oppmøte (barnet må være med) ved ambassaden:

• Barnets fødselsattest oversatt til engelsk eller norsk av autorisert oversetter
• Begge foreldrenes pass
• Dersom foreldrene var gift ved fødselen - vigselsattest (oversettelse er ikke nødvendig). Husk at fra 26 oktober 2020 må ektefolkene selv registrere ekteskapet i Folkeregisteret før oppmøte på stasjonen.
• Dersom foreldrene ikke er gift – erkjennelse av farskap:

a) dersom det er en norsk far til barn født i utlandet, og han er registrert bosatt og ugift i norsk folkeregister, må det foreligge farskapserkjennelse etter norsk barnelovs § 4. Denne erkjennelsen må godtas og signeres av mor også. I tillegg skal det leveres dokumentasjon på at barnets mor ikke var gift når barnet ble født.

b) ovennevnte gjelder ikke dersom norsk borger, mor og/eller far, er registrert som utvandret fra Norge. Da gjelder ikke den norske barneloven og fødselen må godkjennes og registreres av NAV internasjonal før en søknad om personnummer kan fremmes.

For ytterligere informasjon kan Folkeregisteret kontaktes her