For nordmenn

Reiseinformasjon for Latvia

Lenke til tema om reiseinformasjon på regjeringen.no

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Riga ble åpnet 27.11.1991 ved at ambassadøren overleverte sine akkreditiver til presidenten den dagen. Ambassaden har to utsendte diplomater og en studentpraktikant samt fem lokalt ansatte. Forsvarsattacheen i Stockholm er sideakkreditert til Latvia.

Hvordan kan ambassaden bistå nordmenn?

Sist oppdatert: 14.10.2011 // En viktig oppgave for en norsk utenriksstasjon er å yte bistand til nødstilte nordmenn i utlandet. Her finner du en kort oversikt over hvilke tilfeller ambassaden kan være behjelpelig.

Informasjon til fastboende nordmenn.

Det hører med til ambassadens ansvarsområde å foreslå forholdsregler som norske borgere kan rette seg etter i forbindelse med en inntruffet eller truende krise eller katastrofe. Sannsynligheten for at det skulle inntreffe en større krise i Latvia anses som veldig liten. Ambassadens inntrykk er likevel at det er nyttig å tenke igjennom et mulig krisescenario og treffe nødvendige forberedende tiltak.

Gebyrer for konsulære tjenester

01.01.2019 //

Søknad om personnummer

Det kan kun søkes om norsk personnummer i forbindelse med søknad om pass. Ambassaden tar imot søknaden og videresender den til Skatteetaten for behandling.

Vigsel i Latvia

Nødpass

Nødpass utstedes dersom vanlig pass er tapt/ stjålet eller gjenglemt

Bilaterale forhold mellom Norge og Latvia

Gjennomgang av diplomatiske forbindelser, handel og politisk samarbeid mellom Latvia og Norge

Nytt pass

Ambassaden kan utstede nye pass til nordmenn bosatt i Latvia. Alle som skal søke om nytt pass må avtale tid på forhånd. Dette kan gjøres på e-post: emb.riga@mfa.no eller på telefon +371 67 814 100 (alle arbeidsdager fra 09-16).

Ny statsborgerlov

Kommune- og fylkestingsvalget 2019

Det vil være mulighet for å forhåndsstemme til kommune- og fylkestingsvalget 2019 ved ambassaden i Riga.

Legalisering av dokumenter

Ambassaden kan legalisere latviske dokumenter som skal brukes i Norge.

Notarialforretning (notarius publicus)