emb-building - Foto:google

Om ambassaden

Den norske ambassaden i Riga ble åpnet 27.11.1991 ved at ambassadøren overleverte sine akkreditiver til presidenten. Ambassaden har to utsendte diplomater og én studentpraktikant samt seks lokalt ansatte. Forsvarsattacheen i Stockholm er sideakkreditert til Latvia.

Kaļķu ielā 15
LV 1050 Riga
Latvia
Postal address: P.O. Box 181, LV 1050 Riga, Latvia